Bestyrelse

Else-Marie Madsen
Formand
Mobil40966779
 • Formand og leder klubben bedst muligt så "sol og vind" fordeles på bedste måde
 • Klubbens kontakt, når man ikke ved hvem man ellers skal kontakte - om stort og småt
 • Kontakt til kommune, DFfR og andre klubber
 • Repræsentation af klubben i div. arrangementer, møder i andre klubber, kommunale arrangementer, arrangementer ift. DFfR
 • Kontakt til langtursudvalget
 • Uddannelsesansvarlig vedr. efteruddannelse i ADR
 • Kontakt vedr. udlån og reservation af både
 • Godkender langture

Lisbeth Bilde
Kasserer
Telefon41223241
 • Ansvarlig for regnskab
 • Kontakt til Aalborg kommune ifm. refusion m.m.
 • Kontakt til bank og revisorer
 • Refusion af udgifter
 • Medlem af bådfonden
 • Medlem af Motionsrumsudvalget, kasserer

 

Alice Nielsen
Sekretær for bestyrelsen
Telefon98183926
Mobil30311826
 • Sekretær for bestyrelsen
 • Udlån af klubhus til medlemmer
 • Opdatering af hjemmeside / intranet og kalender
 • Kontaktperson ved IT nedbrud
Lene Rubæk
Materielforvalter
Mobil20778000
 •    Medlem af og ansvarlig for materieludvalg
 •    Ansvarlig for vedligeholdelse af inriggerbåde
 •    Ansvarlig for værkstedet
 •    Ansvarlig for materiale kursus
 •    Kontakt til bådbygger
 •    Kontakt til bådmødre
              
Margrethe Sørensen
Husforvalter
Mobil40882246
 • Vedligeholdelse af huset
 • Kontakt til håndværkere
 • Forårs- og efterårsrengøring
 • Oversvømmelsesberedskab
 • Ansvarlig for slingers
 • Kontakt til og medlem af husudvalg
 • Ansøgninger til Aalborg kommune i forbindelse med vedligehold af huset
Lone Thrysøe Larsen
Medlems- og nøglebrikadministrator
Mobil22463943
 • Medlemsadministrator samt ind- og udmeldelser
 • Kontingent opkrævning
 • Nøglebrik administrator
 • Venteliste til skabe
 • Kontakt til outriggerudvalget

 

Cathrine Balle Christensen
Kaninrochef
Telefon28831156
 • Tilmelding af nye kaniner 
 • Ansvarlig for kanininstruktion
 • Back-up for årets kaniner
Sofie Schou Mølgaard
Kaninrochef
 • Tilmelding af nye kaniner 
 • Ansvarlig for kanininstruktion
 • Back-up for årets kaniner