Rofarvand

 

Aalborg Dame Roklubs daglige rofarvand strækker sig fra "Hesteskoen" mod øst til "Isbakken" mod vest - og bagom øen Egholm op igennem Ryå til anløbsbroen ved Mejeriet.

Og hvad vil dét så helt præcis sige?

"Hesteskoen" er et udflugtsmål ( var det i hvert fald engang, da familier endnu tog på søndags-skovtur ) som ligger på den anden side af Aalborg Portland's kæmpestore fabriksområde på pynten Rørdal i Aalborg's østlige udkant. Ved "Hesteskoen" er der udlagt en meget lang slingers, hvor mange både kan lægge til på én gang, og der er primitive toiletforhold på pladsen. Et godt mål for en madpakke-tur. Distance: 25 km (frem og tilbage).

På vejen ud til "Hesteskoen" følger man sejlrenden (røde bøjer) ror evt. en smule inden for mod Aalborg-siden, men pas på ikke at "skære for mange hjørner af" - der er meget lavt visse steder, og der kan være mange fiskegarn. Til bagbord passeres det store kraftværk, Nordjyllandsværket.

Lige før man når den yderste, blå kran på cementkajen, går der en lang, smal sejlrende mod N (bagbords side). Den fører ind til Sundby-Hvorup Sejlklub - en charmerende lille lystbådehavn, hvor vi er mere end velkomne og kan benytte toiletter, spise madpakker etc. Turen hertil fra ADR og tilbage igen er 14 km.

---
Vestpå må man også følge sejlrenden så nogenlunde - normalt de røde koste, der markerer nordsiden af sejlrenden. Der er fire af dem, og derefter kommer der en sort bøje (dobbeltkosten, den sorte kost - kompasbøjen, kært barn har mange navne!) Hold god afstand - lige præcis dén bøje drager både med kvinder i! Fra den sorte kompasbøje, som er en øst-bøje, kan man vælge at ro ind til "Fruensholm" - en lille ubeboet ø, hvor det dog ikke er særlig smart at gøre landgang i mågernes rugetid. Styr mod den østlige gavl på det hvide hus, der ligger midt på øen. Der er dybt ret langt ind, men en del sten. Øen er privat-ejet, men vi har tilladelse til at gøre landgang for at spise madpakke etc. Turen til Fruensholm og tilbage til ADR er 20 km.

Man kan ikke ro rundt om denne ø, og i øvrigt heller ikke ro herfra og over mod Ryås munding - altså rundt om den større ø, Egholm. Farvandet her er meget lavt og utrolig stenet - og selv om det kan være svært at forstå, at der er øer, man ikke kan ro rundt om, så er det altså rigtigt – DER ER SIMPELTHEN ROFORBUD!

Men i stedet for at ro ind til "Fruensholm" kan man fortsætte rundt med sejlrenden - der er faktisk tale om et meget stort "omvendt S" her, så meget slynger fjorden sig. Når man er godt rundt i svinget og har stævnen pegende næsten mod syd - mod Nørholm og Klitgård, kan man vælge at ro til styrbord, ind til "Isbakken", som er det allerøstligste af halvøen Gjøl. Landgangs-stedet kan være lidt svært tilgængeligt - der ligger en del små fiskerbåde og joller for anker, og det er nødvendigt at zigzagge en del og være meget opmærksom, der er nemlig også både sten og pæle. Man kan gå i land på stranden for enden af en lille vej, som løber ned til båd-området. Man kunne også tage et anker med, lade båden ligge "for svaj" og vade ind (Vadesko anbefales kraftigt!) Går man 200 meter ind i land ad den lille vej ligger der en dejlig primitiv overnatningsplads med shelter. Turen til "Isbakken" og retur er 22 km

---
Nordpå, bag om Egholm, er der generelt meget lavvandet, men for det meste sandbund. Søsportsklubberne har her i fællesskab fået udlagt orange bøjer/blåser, der markerer den bedste rute. Roere bør holde sig ca. 5-10 meter nord om blåserne. Her passeres flotte fugleområder, den gamle, meget ødelagte "statsbro" på Egholm, og umiddelbart derefter - lige midt i løbet - står en række pæle på langs ad roretningen. Disse er tydeligt markeret med en bemalet rusepæl i hver ende. Det er ubetinget vigtigt at holde sig på nordsiden (hvilket blåserne også tydeligt viser!) Længere fremme passeres hullet i "Tyskerdæmningen" - måske et levn fra besættelsestiden? Hele vejen her roes langs med militært område (flyvestation og lufthavn), og landgang er ikke under nogen omstændigheder tilladt! Ud for enden af startbanerne ligger "Syvstenen" - ikke fordi der er 7 km til den, men fordi det er en rigtig grim jern-armeret betonklods med sikkert syv spidser, der stikker op! Denne er også tydeligt afmærket med en grønmalet rusepæl!

Følg blåserne videre mod nordvest helt frem til Ryå's munding, der igen er afmærket med hhv. en rød og en grøn rusepæl. Også her gælder det om at have øjnene med sig- der er både pæle og sten i vandet, hvis man kommer ret meget på afveje!

Selve turen op igennem Ryå giver sig selv. Retur-distancen til mundingen er 20 km, til Haldagerbroen, hvor man kan lægge til på bagbords side ved det gamle pumpehus, 22 km. Længer oppe ad åen følger Skeelslund-broen, og umiddelbart efter denne Roklubben Ægir's hytte (28 km) – her kan man let lægge både til - hvis altså Ægir ikke lige selv er der! Efter Fristrup-broen kommer der mere skov på begge sider af åen - mod tidligere siv og marker. Ved Birkelse rasteplads på bagbords side kan man lægge til og spise frokost - her er også toiletter. Ror man videre kommer det allersmukkeste stykke af åen, strækningen forbi herregården Birkelse Hovedgård. Kort herefter kommer en stor landevejsbro over Thisted-landevejen, og her ender ADR's daglige rofarvand (36 km).

Grunden til, at grænsen er lige her, er, at "i gamle dage" havde ADR en hytte her - "Harpely" hed den minsandten! Den blev fjernet i 1996. Det er muligt at få tilladelse til at ro videre op til Åbybro Mejeri (44 km), hvor man kan købe go' gammeldags flødeis - eller kærnemælks-softice, og måske få et stykke ost med hjem!

De forskellige ro-distancer fra klubben findes på pc skærmen, når du afslutter en tur og registrerer, hvor meget du har roet.