Åbne rohold

Roning på åbne hold 2020

Traditionen tro har vi igennem mange år i ADR haft et meget velfungerende rotilbud: Roning på åbne rohold på faste tider ugen igennem. Og tilbudet er i år blevet udvidet med hele to tirsdagshold. Det vil sige, at en kontaktperson koordinerer, hvem der gerne vil deltage på et givet tids-punkt. Det kræver kun af dig som deltager, at du har et ønske om at ro på det pågældende tidspunkt, og at du giver besked, melder til eller fra, alt efter hvad aftalen på holdet er – pr. telefon, SMS eller mail til kontaktpersonen senest på det angivne tidspunkt.

I 2020 har vi indtil nu følgende åbne rohold:

(de anførte tidspunkter er ROKLAR-tider)

Mandag formiddag kl. 08:30:
Kontakt: Mette Plougheld -  21251578 
– senest søndag kl. 18:00 pr. SMS. Reserve-tovholder er Inger Vagnby - mobil: 2491 9667.

Tirsdag formiddag kl. 08:30 – 10 km-hold:

Kontakt: Susanne Andersen – 2521 8656 - senest mandag kl. 18:00 pr. SMS.

Tirsdag eftermiddag kl. 17:00:

Kontakt: Sara Scully – 2857 2887
-senest tirsdag formiddag kl. 09:00 pr. SMS.

Onsdag morgen kl. 07:30-09:45:
Kontakt: Lise Pedersen - 2890 4970 / 9818 2785 
lisep2906@gmail.com
senest tirsdag kl. 18:00 pr. SMS eller mail.

Fredag morgen kl. 06:00:

Vi er roklar kl 06.00 og morgenroning varer til ca 07.40, da vi er mange , der lige skal have overstået ugens sidste arbejdsdag efter roturen: Lisbeth Grubbe Nielsen – 6171 2832 Tilmelding pr. SMS senest torsdag kl. 12:00. Start: 1. maj, aflyst 8.maj, derefter hver fredag.  

Fredag formiddag kl 09:00.  

Kontakt: Kirsten Christensen – 2076 6164

midgaarden75@gvdnet.dk  – senest aftenen før kl. 18:00.    

Lørdag Morgen kl. 8:00

Kontakt: Karen Christensen  tlf. 98296060/61363073 senest fredag kl. 18

ER der ikke lige noget hold, der passer dig – f.eks. sidst på eftermiddagen – så kunne du jo overveje selv at være med til at starte ét? Slå det op på intranettet eller på Facebook, ellerskriv i næste nr. af RONYT - om lige præcis dét, du gerne vil...

page4image5811888page4image3797312page4image3799600page4image3784624page4image5806688page4image3797104page4image5806480page4image3772976page4image5821872page4image5821248page4image5822288page4image5822080page4image5823744page4image5805856page4image5824368page4image5805648page4image5805024page4image5823120page4image5824160page4image5821664page4image5828528page4image5827904page4image5828320

Fælles aftenroning 2020– uden tilmelding

ONSDAG kl. 18:30  

Det sikres, at der er et antal styrmænd til rådighed på hver af roaftenerne, men for øvrigt er alle velkomne, også garvede styrmænd, der bare har lyst til en rotur om aftenen - der bliver sat blandede rohold af alle dem der er roklar til tiden. 

Det åbne rohold er en rigtig god mulighed for at komme ud at ro med nogen, som du måske ikke lige kender i forvejen.

Det eneste, der kræves er, at du er præcis – klar til roning se- nest kl. 18:30 – og hverken 3 eller 5 minutter over!

Fællesroningen starter onsdag den 6. maj 2020  

Den 17. juni og 24. juni erstattes fællesroning med andre fælles arrangementer