Kontingentsatser

Kaninforløb  kr. 1600
Voksne  kr. 1600
Uddannelsessøgende  kr. 1400
Ungdom  kr. 1300 (til 19 år)
Seniorer  kr. 1400 (65 år)     
Handicap  kr. 1300
Passive  kr.   350

Skab m/ hængelås      kr.    100

Uddannelsessøgende skal kunne fremvise gyldigt studiekort.

Overgang til seniorer skal meddeles senest 1 marts til medlemsadministrator.

Kontingent opkræves én gang årligt, pr. 1. april.