Arbejdsdage

Hvert år arrangerer husforvalteren to fastlagte arbejdsdage hhv. forår og sensommer. På disse dage bliver klubhuset vedligeholdt og ekstra rengjort efter de behov, der løbende opstår.

I menuen Kalender fremgår datoer for de planlagte arbejdsdage.

I det daglige er der et rengøringsfirma, der sørger for rengøringen.

Der kan udover de faste arbejdsdage være yderligere behov for vedligehold, malerarbejde, gulvlakering, rengøring efter oversvømmelse og meget andet. Disse øvrige opgaver bliver frit "udliciteret" til alle interesserede medlemmer. Nogle ADR medlemmer bliver endda "headhuntet" til særlige arbejdsopgaver.

Vores klubhus er gammelt, og kræver derfor løbende vedligehold, hvis vi fortsat skal have et præsentabelt og funktionelt klubhus.

Så der er brug for, at alle ADR'ere støtter op om denne del af klublivet.

Ansvarlige for koordinering af arbejdet er formanden for husudvalget.