Bådmødre

Hvad er en Bådmor?

En bådmor er en ansvarlig roer, der har som opgave at varetage vedligehold af een bestemt båd.Hver inrigget båd har to bådmødre, der i fællesskab holder øje med, at "deres" båd er velfungerende. Bådmødrene kan i Skadesbogen se, om der er noteret noget om skader, småfejl eller funktionsfejl ved båden. Bådmor kan rådføre sig med Materieludvalget eller overdrage opgaven helt til dem.

Det er enhver styrmands og bådholds pligt selv at reparere en fejl eller mangel, der opdages eller opstår under roturen. Kun hvis bådholdet ikke kan magte opgaven selv, skrives det i Skadesbogen. Er det en større "sag", skal bådmor eller Materieludvalget kontaktes. Er det nødvendigt at spærre en båd, skal Materielforvalter eller bestyrelse kontaktes. 

Om vinteren er alle både ca. 14 dage på værkstedet. Et arbejdshold foretager sammen med bådmødrene de nødvendige reparationer, vedligehold, lakeringer m.v. af båd, årer og bådvogn. Bådmødrene organiserer arbejdet med båden og vejleder sit arbejdshold om, hvordan tingene skal gøres.

Alle medlemmer skriver sig på en liste som hjælpere i den periode, hvor det passer dem bedst. Kaniner bliver forlods skrevet på listerne, som en del af deres materialelæring det første år. 

Det betragtes som en hyggelig og lærerig pligt, at deltage i dette arbejde.

Bådmor tilbydes at komme på Materielkursus, som afholdes i egen klub. Her vil en bådebygger undervise i praktiske færdigheder, fx sikkerhed ved omgang med lak, at udskifte nitter i et rorbeslag, at raspe årehåndtaget så det bliver mere ru at holde på, at tjekke og skifte kørehjul på sæderne, at smøre skruerne på åregaflerne og i det hele taget reparere og vedligeholde både og årer.