Gearing og smigmåling af inriggere

I skal være mindst to personer for at lave målingerne.

 

Der skal bruges en smigmåler og en tommestok.

(Findes i værkstedet i første skab lige ved siden af det runde vindue i værkstedet.)

 

Find Combinøgle nr. 19 eller en svensknøgle.

(Findes i kasser på underbordet i værkstedet.)

 

Løse anlæg:

(Findes i blå plastkasse mærket "Løse anlæg" på reolen lige til venstre for køleskabet i værkstedet)

 

Gearing:

Gearing er forholdet mellem hvor meget af åren, der er indenbords og hvor meget, der er udenbords.

Jo mere af åren, der er udenbords - jo kraftigere skal rotaget være.

Årebladets størrelse har også betydning for den kraft, der skal bruges i rotaget. Derfor er bigblade årens udenbords skaft kortere end årer med Macon åreblade.

 

Jeg har i det følgende skrevet nogle stikord til hvordan I gør, når I måler gearing, men se evt. også i bogen ” Materialekursus 1” punkt I – 14 til I – 17. (Findes i værkstedet i hængeskabet over køleskabet, låge 2 fra højre.)

 

Vær allerførst opmærksom på, at der er forskel på om åren er med Bigblade åreblade eller Macon åreblade.

 

En åre med bigblade er som nævnt kortere end én med Macon åreblade.

Længde af bigblade åren i en toåres båd er 354 – 362  cm. Macon årens længde er 372 – 377cm.

Længde af bigblade åren i en fireåres båd er 360 – 374 cm. Macon årens længde er 367 – 384

 

Begge årertyper skal have mellem 110 – 113 cm af åreskaftet indenbords.

Dette måles fra enden af årehåndtaget til klemringens yderside.

 

Swirvelafstand: 

Som vejledning for om det er 110 eller 113 evt. 114 cm, der skal være indenbords skaft, måles afstanden mellem midten af rosædet og midtpunktet på åregangens aksel. Det er det mål som i ”Materielkursus 1” er kaldt swirvelafstand.

 

 

Udregning af gearing:

Gearingen beregnes som forholdet mellem hele årelængden og yderskaftet.Dvs. at hvis årens længde er 375 cm og yderskaft er 265 cm vil forholdet være 375/265= 1,42.

 

Omsætningsforholdet er forholdet mellem yderskaft og swirvelafstand, dvs. at hvis yderskaft er 265 cm og swirvelafstand er 80 cm, så er omsætningsforholdet: 265 cm/ 80 cm = 3,31

Jo større tallene er, jo færre kræfter skal der bruges i rotaget.

 

Macon åreblade:

Eksempel: I ADR har vi bl. andet Servitricen, Kraka og Ran med Macon årer.

Plads

Svirvel afstand Årelængde Inden bords skaft Uden bords skaft

Gearing

1

80 cm

376cm

112 cm

264 cm

3,3

2

82 cm

384 cm

113 cm

271 cm

3,31

3

81 cm

380 cm

112 cm

268 cm

3,31

4

78 cm

367 cm

110 cm

257 cm

3,3

 

 I ADR har vi bl. andet Limfjorden med Macon åreblade.

Plads

Svirvel afstand Årelængde Inden bords

skaft

Uden bords skaft Gearing

1

77

374

111

253

3,29

2

78

377

111

256

3,29

 

Som det ses af ovenstående ideal skemaer, er der en del forskel af årenes længde, afhængig af hvilken plads i båden, der er tale om. 

 

 I ADR er alle årer i en båd næsten altid lige lange. Så når I indstiller gearingen, er det især inden bords skaft, der er fokus på.  

 

Bigblade åreblade:

I ADR har vi bl. andet Syngepigen med Bigblade årer.

Eksempel 4 åres inrigger med Big blade:

Plads

Svirvel

afstand

Årelængde

Inden bords skaft Uden bords skaft

Gearing

1

80

368

112

256

3,2

2

82

376

114

262

3,2

3

81

372

113

259

3,2

4

78

360

110

250

3,2

 

I ADR har vi Idun og Sif med Bigblade årer.

Eksempel 2 åres inrigger med bigblade:

Plads

Svirvel afstand Årelængde Inden bords skaft Uden bords skaft Gearing

1

77

357

110

247

3,2

2

76

354

110

244

3,2

 

Concept 2 årer:

I sæson 2008 vil der i ADR være mulighed for at ro med en ny type årer. Disse årer er noget kortere end f.eks Crooker og Braca årer.

I praksis betyder det, at åren er meget mindre gearet, og derfor meget mere venlig at ro med. Den nye type åre kræver mindre kræfter i rotaget, men det viser sig at selve kernetaget( den mest effekt fulde del af rotaget) bliver meget mere kraftfuld, og dermed flytter båden sig.

Vi har Concept 2 årer med Macon blade til vores nye 2 årers inrigger HLIN, og vi har også købt 1 sæt årer med bigblade, som kan anvendes frit til alle 2 årers inrigger både. Der skal dog altid indstilles smig, når en båd skifter årer type. 

 

Smig:

Smiget er udtryk for den vinkel, hvormed årebladet rammer vandet. Årebladet skal ikke ramme vandet med en vinkel på 90 grader, men en lidt mindre vinkel. F.eks. for Macon årer, er det 90 grader minus 7 grader = 83 grader.I praksis taler man blot om det tal, vinklen er mindre end 90, altså i dette tilfælde 7 graders smig. Åren er "født" med et vist størrelse smig, men skal altid indstilles yderligere.

 

Der er forskel på, om det er Macon eller Bigblade åreblade.

 

Macon skal have et smig på 7 – 8 grader.

Bigblade skal have et smig på 0 – 3 grader.

 

Smigmåling:

1.

Start med at sætte smigmåleren i båden og indstille vaterpasset på smigmåleren, så der er balance.

Husk ved smigmåling at smigmålerens vaterpas skal indstilles midt i båden på midterlangremmen.

Selve den lodrette lange arm/stang på smigmåleren, skal vende samme vej som, når I  måler smiget på årebladet.

Husk at målingen foretages i den ydre del af årebladet, og at smigmåleren skal være i vatter og den lange arm, være i lodret.

En person skal holde åren helt tæt og fast til åregangens anlægsflade.

Årebladet skal under målingen have en afstand fra jorden, som er lig med den afstand , åren vil have i vandet.

 

2.

Det er lettest at indstille smiget på smigmåleren til f.eks. 7 grader først, og herefter indstille smiget ved åregangen.

Indstilling af smiget ved åregangen kan foregå på to måder:

a. Der ændres på møtrikkerne, der holder akslen, så åregangens vinkel ændres.

b. Der skiftes anlæg på åregangen. Løse anlæg findes i størrelserne 0 -1 – 2 – 3 – 4. Hvor 4 giver den største øgede effekt på vinklen. Løse anlæg findes i en blå plast kasse på reolen til venstre for køleskabet i værkstedet.

 

God fornøjelse med indstillingerne, som især er en ekspertopgave for bådmor og materieludvalg!

Materieludvalget