Manual for vinterklargøring af både

Vinterklargøring af både

Her er en hjælpende hånd i forbindelse med jeres opgave med båden. Opgaven består i følgende: rengøring af båden, foretage den nødvendige vedligeholdelse i form af slibning, lakering og udskiftning af diverse nedslidte dele, at være materialeudvalgets udstrakte øjne på problemer med båden og udbedre skader.

Materieludvalget har før vinterklargøringen af båden, gennemgået båden nøje og har lavet en liste med de ting, som der skal gøres noget ved. Der kan være mere, som opdages under arbejdet med båden.

 

Før start

 • Vask båden udvendig, indvendig, løsdele inkl. åre med affedtningsmiddel, der skal opblandes i vand og som er stillet til rådighed for opgaven. Husk at skylle sæben/affedtningsmidlet godt af igen       
 • Saml alle løsdele fra båden f.eks. i en sort plastikpose med navn på        
 • Tag rullesæderne af, men skru endestop i igen         
 •  Støvsug båden for sand og andet løst snavs        
 • Rens køreskinner, swirvler, bundpropper, og krympeplast på årene for fedt og snavs
 • Tag fangliner og styreline af. Vask dem i en vaskepose i vaskemaskine
Dækken
 • Beskidte dæk kan rengøres med plastikbådrens
Skader/mangler
 • Undersøg om der er skader/mangler
 • Tjek ror, fangeliner, luger, dæk, spændtbolde, endehager, swirvler, køreskinner, rullesæder, stødlister, åre
 • Undersøg generelt båden for ridser, gennemslidt lak og hvor lakken har sluppet.
 • Rorlinen (blå): er den lang nok, skal kunne bindes på toftelisten, sidder linen fast, vurder behov for ny line. Vigtig at den bliver sat ordentligt fast i roret
 • Fangeliner(hvid med rød): vigtig de sidder godt fast. Skal være så lange, at de kan nå til den fjerneste swirvel
 • Luger, kører de godt nok, kan de nemt sættes på, er der overfald/splitter til at holde dem lukket
 • Dækken sidder det godt fast i kanten, er der evt. huller. Husk at beskytte det under slibningen med malertape
 • Spændholt og endehager sidder de fast, er spændholt let at flytte, er hul beslagene løse? stram skruerne eller udskift
 • Swirvler: hvis de er slidte skal de udskiftes. Smør aksel og skru møtrikker af og fedt dem godt ind før de skrues godt på igen.  
Lak
 • Undersøg båden for ridser, behov for reparationer, gennemslidte steder, der skal lakeres.
 • Mattering (slibning) af bordene skal foregå langs med træet, undgå at slibe på nitterne, slib ligeledes langs med svøbene (svøbene er kanten op mod næste bord) 
 • Før lakering læs brugsanvisningen på lakdåsen.        
 • Løstsiddende lak skal fjernes og gammel lak matteres (må ikke slibes i bund)-         
 • Træet skal være tørt og slibestøv fjernes ved at støvsuge og evt. tørre med fugtig klud
 • Hvis der lakeres på råt træ, laker med tynd lak op til 7 gange
 • Brug tynd lak det sikrer det bedste resultat
 • Træk med lange regelmæssige strøg, ikke korte hurtige strøg, det giver luftblærer
 • Hold en fast temperatur ca. 18 grader i rummet under lakering og tørring. Båd holdet bestemmer, når der lukkes ned for varmen efter bådlakering
 • Fjern også støv og snavs fra gulvet ved at støvsuge. Umiddelbart før lakeringen hældes vand på gulvet for at fjerne støv og hæve luftfugtigheden, da den også har betydning for at lakken hærder.
 • Udsugningen i værkstedet skal være tændt indtil lakken er tør. Udsugningen sikrer at lakken hærder
Årene

 

 • Skal rengøres ligesom båden og årebladet slibes
 • Årebladet males med hvid maling
 • Skaftet rengøres evt. med malerrens og raspes hvis det er glat 
 •  Husk at lakere navnet på åren, så slides det ikke i stykker
 • skift grøn / rød tape ud hvis det er slidt
Rullesæder
 • Er hjulskinnerne slidte (den lille messingskinne hjulakserne kører i)kan de vendes ellers udskiftet, og de smøres med 1 dråbe syrefri olie
 • Hjul, aksler, samt mellembøsninger: er de ok eller skal de udskiftes
 • Tjek at hjulene kører godt på rulleskinnerne 
Rulleskinner/baner
 • Tjek om rulleskinnerne kan klare en sæson mere enten ved at slibe med en grov sandpapir (korn 60) og rense dem
 • Ellers udskiftning

Voks behandling

Gælder kun for Glasfiber både

 • Fladerne skal rengøres ligesom de øvrige både         
 • Hvis det efter rengøring ser ud til at overfladen stadig er beskidt - oksyderet  - "ser kedelig ud, ingen glans” skal den slibes let med polish som efterfølgende pudses af   
 •  Herefter komme man voks på og lader overfladen tørre til den bliver mat grå, men man skal heller ikke vente for længe for så er den svær at  polere          
 • Husk at anvende rene bomuldsklude
Bådvogn

 

 • Alle hjul skal efterses, renses og smøres
 • Næsehjul efterses, evt. udskiftes
 • Træksnorene efterses evt. udskiftes
 • Tjek efter at de to gjorde båden ligger på er tilpas lange, så båden ikke kommer til at stå med kølen ned mod bådvognens metal.
Afmærkninger
 •  Afmærkninger på båden og årer efterses og ny sættes evt. på.
 • Gule pile markerer hvor bådvognens bæregjorde skal være
 • Røde mærkater anviser hvor åreholderne skal placeres i 4-årersbådene
 • Bådnavne på årer lakeres over, så sidder de bedre fast 
 • Bundbrætterne angives med bådnavn og placering i båden. Brug en Dymolabel og laker hen over. Der er en Dymo i værkstøjsskabet på endevæggen.
 • Afmærkninger, tal, navne findes i ringmappe i skabet over køleskabet.
 • Husk at rengøre med sprit før påsætning og lakering af mærkerne på båden efterfølgende

Helbred

 

 • Brug altid handsker, og tænd for udsugningen i forbindelse med lakering

 

 Husk
 • Bådmødrene har ansvaret for at båden er roklar, når sæson begynder.
 • Dvs. der i båden skal være
  • øsekar
  • bådshage
  • mindst to fendere i hver båd 
  • fastgjorte fortøjnings- og rorliner
  • smurte bundpropper
  • åreholdere med velsmurte møtrikker og korrekt fastgjorte
  • sæder der vender korrekt 
  • alle bundbrætter, luger mv.er placeret i båden