Placering af både og orden i bådhal

Placering af både:

For at alle både kan være i bådhallen er det nødvendigt, at bådene liftes op på vangerne. Vi har ialt 4 kraner i bådhallen, som alle er nye fra 2006, 2007 og juli 2008. Der er af sikkerhedsmæssige grunde årligt eftersyn af kranerne.

Inrigger bådene placeres på vangerne,som er fastgjort på stolperne, således at der øverst er en 2 årers båd, på midtervangen en 4 årers båd, og på gulvet herunder ligeledes en 4 årers båd.

Grunden herfor er at skvatbordet på en 2 årers båd kommer i klemme, hvis en 2 årers båd placeres under en 4 årers båd.

Ved liftning af bådene skal der være 3 personer til stede:

En person der styrer manøvreboksen, og
en person i hver ende af båden, for at støtte båden, så der er balance.
inden en båd liftes sikres at de gule pile på båden er udfor bæregjorden på bådvognen. Så er der den bedste balance, når båden liftes.
Alle tre personer holder nøje øje med at båden ikke skades ved liftningen.
Særligt holdes øje med næsehjulet og de store kørehjul på bådvognen, så der ikke sker skade på de årer, der ligger i den underliggende båd, eller at næsehjulet skader rælingen på den underliggende båd
For at undgå enhver tvivl, er der på stolperne sat et tydeligt skilt op, der markerer om det er en 2 åres eller 4 åres båd, der skal være hvor.

Af praktiske grunde er det nødvendigt at der placeres en 4 årers båd på midter vangen, før der placeres en 2 årers båd på øverste vanger.

Når et rohold sætter deres båd på plads, skal der altid fyldes op på vangerne først. Det betyder, at det hold der kommer sidst ind fra roningen, kan placere deres båd på en gulvplads. På den måde bliver der hurtigst orden på placering af bådene, og det hold der kommer sidst ind, har kun deres egen båd at sætte på plads.

Rengøring og placering af båd og bådvogn er styrmand og bådholds ansvar i fællesskab.

Hvordan holder vi orden i bådhallen:

Årerne til 4 åres  bådene placeres på åreholdere i selve båden. Årene til 2 årers både placeres på endevæggen. Der er markeret med bådens navn, hvor årene skal være. Årerne til de outriggede  både er ligeledes placeret på endevæggen, på et særligt årestativ.

Flag og standere placeres efter brug på den dertil indrettede hylde. Flagene skal være udfoldede, så våde flag kan tørre.

Ekstra fendere lægges ligeledes på plads på reolen, og snorene rulles sammen omkring fenderen.

Der skal altid i hver båd være 2 fendere, som anvendes når båden lægger til ved f.eks. Hesteskoen eller når vi anlægger vores egen slingers, hvor der ofte er meget strøm, der presser båden voldsomt op mod slingers kanten. Fendere skåner båden mod skader.

Anker findes i bådhallen på hylden, hvor der er fendere. Ankrene (2 stk.) ligger i et orangebrunt plasthylster for at skåne båden, når ankeret medtages i båden.

Oppustelige rullepuder til at medtage, når en båd skal trækkes på land, findes på reolen med fendere og anker.

Siddepuder har plads på en reol, og stables så der holdes orden på hylderne.

Ekstra bådshager hænger på et bræt, lige ved siden af reolerne. Der skal være en bådshage i hver båd, som et sikkerhedsmæssigt krav jf. DFfR.

Ekstra øsekar findes i hængeskabet til venstre for værkstedsbordet. Der skal være øsekar i alle både, som et sikkerhedsmæssigt krav jf. DFfR.

Styrmandsjakker hænger på bøjler på garderobestativet i omklædningsrummet, så der altid er tørre jakker.

Bådklude hænger på stativet i vestlige ende af bådhallen. Hejs stativet op, så er det lettest at komme til, når scullere og gigbåde skal ud. Trænger kludene til at blive vasket, lægges de i vasketøjskurven på 1. salen( ud for køkkenet). Der er rene klude i skabet i bådhallen. Vi har siden 2006 anvendt mikrofiber klude, som er meget gode at tørre med. Gamle håndklæder og lignende anvendes kun i værkstedet ved vinterklargøringen af bådene.

Spandene, der anvendes ved vask af både, placeres på krogene på stolperne. Svampe, børste og grønne grydesvampe har plads i spandene.

Redskaber hænges på plads efter brug på de kroge, som er beregnet hertil. Der er plads til alle koste, skovle m.v. og ved oversvømmelse af bådhal undgår vi skader på redskaberne, ved at de er hængt op. Desuden er det rart med god orden, når vi er så mange om at bruge bådhallen.

Bådvognen skylles med vand sammen med båden, og der fjernes evt. græs og tang fra vognen før den køres ind i bådhallen. Hvis næsehjulet på bådvognen kører trægt, skal det smøres enten med olie eller WD 40, som findes i værkstedet på hylden over værkstedsbordet. Slitage og mangler på bådvognen, der ikke umiddelbart kan laves, noteres i skadesbogen og der gives besked til bådmor eller/og materieludvalg.

Vandstøvsuger har plads i værkstedet. Det er en Nilfisk model, som anvendes til at fjerne det sidste vand i bådene. Kan med fordel anvendes hvis der er er meget vand i en båd eller skot. Hvis der står vand i en båd, er der risiko for at træet rådner. Tøm støvsugeren for vand efter brug.

Outriggede både:

Også outriggede både har faste pladser i den vestligste ende af bådhallen. Når scullere og gigbåde køres eller løftes ud, skal der naturligvis også vises stor omhu, så alle skader minimeres.

Om sommeren er en del scullere placeret på scullervognen, som har plads under halvtaget på bådpladsen.