Skadesbogen

Skadesbog for inrigger både

 

På bordet ved siden af PC 'en ligger Skadesbogen. Heri skal I notere, hvis en båd bliver skadet, og I ikke umiddelbart kan udbedre skaden.

 

Skriv i bogen, hvis du og dit bådhold ikke selv kan klare: 

  • Udbedring af skade
  • vedligehold
  • reparation
  • Justering

Besked gives til bådmor eller Materieludvalg  

  • Skriv følgende i Skadesbogen: 
   • Dato       
   • Bådens navn
   • Skadens art
   • Hvornår du forventer at have udbedret skaden/ manglen
   • Om der er givet besked til bådmor/ materieludvalg
   • Underskriv med navn og medlemsnummer
   • Efter udbedring af skader/ mangler noteres at båden igen er ok  

Spærring af en båd:

Det er kun Materielforvalter og bestyrelsesmedlemmer, der kan spærre en båd, dvs. give en båd roforbud.

Hvis det er nødvendigt at spærre en båd, skal du/I derfor kontakte Materielforvalter eller et bestyrelsesmedlem.

Med venlig hilsen 

Materieludvalget