Vinterroning, både og sikkerhed

Vinter roning:

Vinterroning er roning mellem standerstrygning (overgang til vintertid) og standerhejsning (overgang til sommertid).

Hvert år offentliggør Materieludvalget hvilke to inriggede både, der må anvendes til vinterroning.

Ved roning i vinterhalvåret skal Vinterronings reglementetaf sikkerhedsmæssige årsager følges.

 • Roning må kun foregå, når vejret tillader det. Er der is på fjorden er det naturligvis forbudt at ro.
 • Inden I ror ud, skal et bestyrelsesmedlem*, have besked om, at I vil ud at ro, og vide hvem I er.
 • I skal også melde tilbage, straks I er kommet godt i land igen.
 • Alle skal ro iført redningsvest
 • Pas godt på ved skift i båden, vandet er meget koldt.
 • Der må kun roes på sydsiden af fjorden i vestlig retning. Dvs. fra ADR og til Hasseris å ved den grønne kost.
 • Fjorden må ikke krydses.
 • Tag en mobil telefon med i båden
 • Slingersen vil blive taget op i vinterhalvåret. Så det er besværligt at få båden i og op af vandet.
 • Båden skal vaskes og rengøres efter sædvanlige forskrifter.
 • For at undgå frostsprængninger i vandrør og vandhaner, er der lukket for vandet i slangerne ved slæbestedet. Det kræver derfor viden om, hvor og hvordan der åbnes og lukkes igen for vandet efter roturen.
 • Registrering af ro km: skriv på det lyseblå BÅD kort og på et gult medlemskort. Sæt anvendte kort i træholderen ved spejlet i omklædningsrummet. PC er om vinteren fjernet fra sin plads på grund af risiko for skader ved oversvømmelse

 Med venlig hilsen  

Materieludvalget