Værksted

ADR har et dejligt værksted, hvor I f.eks. kan finde skruer, skruetrækkere, tænger, smigmåler og diverse reservedele. Det er vigtigt, at I bliver fortrolig med at finde tingene, og lige så vigtigt er det at sætte dem på rette plads efter brug. Vi er mange, der skal bruge værkstedet, så derfor er det nødvendigt med faste pladser til tingene.

På skabene og diverse plastkasser er der sat navnemærkater på, så er det lettere at finde det, I mangler.

Det er alles pligt at reparere en opdaget eller opstået fejl, mangel eller skade på en båd. Kun hvis I ikke magter opgaven, skal bådmoreller materieludvalg kontaktes. Der skal også noteres i Skadesbogen.

Der er om vinteren åbnet for radiatoren i rummet, da alle inriggede både efterses for slitage, skader og mangler samt lakeres.Der skal være ca. 18 grader i værkstedet, når der lakeres, så hærder lakken bedst. Udsugningen er tændt i forbindelse med lakering, og det er bådmor og hjælperne, der ved hvornår,der må slukkes igen for udsugningen.

Alle kaniner og nye styrmænd vises som et led i deres rouddannelse rundt i værkstedet.

Da vi ind i mellem har oversvømmelse i værkstedet, står støvsuger og andre ting, der kan tage skade, på hylder og borde. Sæt endelig tingene på plads der igen, da fjordvand skader de fleste ting.

Opdager I at noget mangler, kontakt da materialeforvalterne.

Materieludvalget