Åbne Rohold

Traditionen tro har vi igennem mange år i ADR haft et meget velfungerende rotilbud: Roning på åbne rohold på faste tider ugen igennem. Det vil sige, at en kontaktperson koordinerer, hvem der gerne vil deltage på et givet tids-punkt. Det kræver kun af dig som deltager, at du har et ønske om at ro på det pågældende tidspunkt, og at du giver besked, melder til eller fra, alt efter hvad aftalen på holdet er – pr. telefon, SMS eller mail til kontaktpersonen senest på det angivne tidspunkt.

I 2022 har vi følgende åbne rohold:

(de anførte tidspunkter er ROKLAR-tider)

Mandag formiddag kl. 08:30
Kontakt: Mette Plougheld tlf. 21251578 - senest søndag kl. 18:00 pr. SMS. Reserve-tovholder er Inger Vagnby - mobil: 2491 9667.

Tirsdag formiddag kl. 08:30 10 km hold.  
Kontakt: Susanne Andersen tlf. 25218656 - senest mandag kl. 18:00 pr. SMS. 

Onsdag morgen kl. 07:30-09:45 starter 30. marts
Kontakt: Lise Pedersen tlf. 28904970 eller lisep2906@gmail.com Tilmelding senest tirsdag kl. 18:00.

Torsdag morgen kl 8.30 Gig hold - Hvis vejret ikke er til det, ror vi inrigger.                                                                                                                                          Kontakt: Else Marie Andersen tlf 29627519 eller mail elsemarie@emcon.org Tilmelding senest onsdag kl 18

Torsdag aften kl. 18:00 starter 5. maj
Fælles roaften uden tilmelding. 

Fredag morgen kl. 06:00 starter 29.april, Aflyst 13. maj (bededag)
Vi er roklar kl 06.00 og morgenroning varer til ca 07.40, da vi er mange, der lige skal have overstået ugens sidste arbejdsdag efter roturen.    
Kontakt:
Lisbeth Grubbe Nielsen tlf. 61712832 Tilmelding pr. SMS senest torsdag kl. 12:00.  Du får besked torsdag mellem kl 13 og 17 om, hvorvidt der er et sæt årer til dig fredag morgen.

Fredag kl 9:00  
Kontakt: Lene Vittrup tlf 20544205 eller mail: lene.vittrup@hotmail.com  Tilmelding seneste kl 18 aftenen før.

Lørdag Morgen kl. 9:00  Vi mødes roklar kl. 9 og ror mellem 10 og 18 km. Alle er velkomne. Kaffe/the er sat på pause indtil Karen er tilbage. Tovholder Mona Dahms. tilmelding  tlf 23693537 senest fredag kl 18

ER der ikke lige noget hold, der passer dig – f.eks. sidst på eftermiddagen – så kunne du jo overveje selv at være med til at starte ét? Slå det op på hjemmesiden eller på Facebook,  - lige præcis dét, du gerne vil...