Åbne Rohold

Traditionen tro har vi igennem mange år i ADR haft et meget velfungerende rotilbud: Roning på åbne rohold på faste tider ugen igennem. Og tilbudet er i år blevet udvidet med hele to tirsdagshold. Det vil sige, at en kontaktperson koordinerer, hvem der gerne vil deltage på et givet tids-punkt. Det kræver kun af dig som deltager, at du har et ønske om at ro på det pågældende tidspunkt, og at du giver besked, melder til eller fra, alt efter hvad aftalen på holdet er – pr. telefon, SMS eller mail til kontaktpersonen senest på det angivne tidspunkt.

I 2021 har vi indtil nu følgende åbne rohold:

(de anførte tidspunkter er ROKLAR-tider)

Mandag formiddag kl. 08:30 starter 12. april
Kontakt: Mette Plougheld tlf. 21251578 - senest søndag kl. 18:00 pr. SMS. Reserve-tovholder er Inger Vagnby - mobil: 2491 9667.

Tirsdag formiddag kl. 08:30 10 km hold.  
Kontakt: Sofie Schou Mølgaard tlf. 42722163 - senest mandag kl. 18:00 pr. SMS. 

Tirsdag eftermiddag/aften kl 17 Alle er velkomne - dagens besætning bliver enige om distancen, oftest er det omkring 14-17 km. 
Kontakt: Sara Scully tlf. 28572887 eller mail: sara1336@hotmail.com Tilmelding senest mandag aften kl 22.

Onsdag morgen kl. 07:30-09:45 starter 7. april
Kontakt: Lise Pedersen tlf. 28904970 eller lisep2906@gmail.com Tilmelding senest tirsdag kl. 18:00.

Torsdag morgen kl 8.30 Gig hold - Hvis vejret ikke er til det, ror vi inrigger.     starter 15. april                                                                                                                Kontakt: Else Marie Anderse tlf 29627519 eller mail elsemarie@emcon.org Tilmelding senest onsdag kl 18

Torsdag aften kl. 18:00 starter 6. maj
Fælles roaften uden tilmelding. Det er vigtigt at møde omklædt til tiden.

Fredag morgen kl. 06:00 starter 7. maj. Aflyst 14. maj pga. Kristi Himmelfart.
Vi er roklar kl 06.00 og morgenroning varer til ca 07.40, da vi er mange, der lige skal have overstået ugens sidste arbejdsdag efter roturen. Start: 1. maj, aflyst 8.maj, derefter hver fredag.   
Kontakt:
Lisbeth Grubbe Nielsen tlf. 61712832 Tilmelding pr. SMS senest torsdag kl. 12:00.  Du får besked torsdag mellem kl 13 og 17 om, hvorvidt der er et sæt årer til dig fredag morgen.

Fredag kl 9:00 starter 9. april  
Kontakt: Kirsten Christensen tlf 20766164 eller mail: midgaarden75@gmail.com Tilmelding seneste kl 18 aftenen før.

Lørdag Morgen kl. 8:00 starter 17 april
Kontakt: Karen Christensen tlf. 61363073  Tilmelding senest fredag kl. 18.

ER der ikke lige noget hold, der passer dig – f.eks. sidst på eftermiddagen – så kunne du jo overveje selv at være med til at starte ét? Slå det op på hjemmesiden eller på Facebook, eller skriv i næste nr. af RONYT - om lige præcis dét, du gerne vil...