ADR´s Rofarvand 

Aalborg Dame Roklubs daglige rofarvand strækker sig fra "Hesteskoen" mod øst til "Isbakken" mod vest - og bagom øen Egholm op igennem Ryå til anløbsbroen ved Ryå Mejeri.

"Hesteskoen" er et udflugtsmål, som ligger på den anden side af Aalborg Portland's kæmpestore fabriksområde på pynten Rørdal i Aalborg's østlige udkant. På pladsen er der primitive toiletforhold. ”Hesteskoen” er et godt mål for en madpakke-tur. Distance: 22 km (frem og tilbage).

På vejen ud til "Hesteskoen" følger man sejlrenden (røde bøjer) ror evt. en smule inden for mod Aalborg-siden, men pas på ikke at "skære for mange hjørner af" - der er meget lavt visse steder, og der kan være mange fiskegarn. Til bagbord passeres det store kraftværk, Nordjyllandsværket. Ved "Hesteskoen" er der en slingers øst for badebroen, hvor flere både kan lægge til. Der er meget lavvande og der er sten enkelte steder, så vær opmærksom, når der styres mod stranden.

Lige før man når den yderste, blå kran på cementkajen, går der en lang, smal sejlrende mod N (bagbords side). Den fører ind til Sundby-Hvorup Sejlklub - en charmerende lille lystbådehavn, hvor vi er mere end velkomne og kan benytte toiletter, spise madpakker etc. Turen hertil fra ADR og tilbage igen er 14 km.

---
Vestpå må man også følge sejlrenden så nogenlunde - normalt de røde koste, der markerer nordsiden af sejlrenden. Der er fire af dem, og derefter kommer der en øst-kompasbøje. Fra kompasbøjen kan man vælge at ro ind til den lille ubeboede ø "Fruensholm". Styr mod den østlige gavl på det hvide hus, der ligger midt på øen. Der er dybt ret langt ind, men en del sten. Øen er privat-ejet, men vi har tilladelse til at gøre landgang for at spise madpakke etc. Vær dog opmærksom på, at det ikke er tilladt at gå i land på Fruens Holm i yngletiden fra 1/4- 15/7. Turen til Fruens Holm og tilbage til ADR er 18 km.

Man kan ikke ro rundt om denne ø, og i øvrigt heller ikke ro herfra og over mod Ryås munding - altså rundt om den større ø, Egholm. Farvandet her er meget lavt og utrolig stenet - og selv om det kan være svært at forstå, at der er øer, man ikke kan ro rundt om, så er det altså rigtigt – DER ER SIMPELTHEN ROFORBUD!

I stedet for at ro ind til "Fruens Holm" kan man fortsætte rundt med sejlrenden - der er faktisk tale om et meget stort "omvendt S" her, så meget slynger fjorden sig. Når man er godt rundt i svinget og har stævnen pegende næsten mod syd - mod Nørholm og Klitgård, kan man vælge at ro til styrbord, ind til "Isbakken", som er det allerøstligste af halvøen Gjøl. Man kan gå i land på stranden for enden af en lille vej, som løber ned til båd-området. Landgangstedet findes ved at ro langs kysten indtil man er ud for et lille rødt skur. Der er dog lavvande og flere sten, så gå ikke for langt ind. Ud for skuret styrer man 90 grader på stranden og undgår derved sten. Går man 200 meter ind i land ad den lille vej ligger der en dejlig primitiv overnatningsplads med shelter. Turen til "Isbakken" og retur er 22 km.

---
Nordpå, bag om Egholm, er der generelt meget lavvandet, men for det meste sandbund. Søsportsklubberne har her i fællesskab fået udlagt orange bøjer/blåser, der markerer den bedste rute. Roere bør holde sig ca. 5-10 meter nord om blåserne. Her passeres flotte fugleområder, den gamle, meget ødelagte "statsbro" på Egholm, og umiddelbart derefter - lige midt i løbet - står en række pæle på langs ad roretningen. Disse er tydeligt markeret med orange bøjer i hver ende. Det er ubetinget vigtigt at holde sig på nordsiden (hvilket blåserne også tydeligt viser!) Længere fremme passeres hullet i "Tyskerdæmningen" - måske et levn fra besættelsestiden? Hele vejen her roes langs med militært område (flyvestation og lufthavn), og landgang er ikke under nogen omstændigheder tilladt! For enden af startbanen findes en markering (stor orange blåser) denne passeres sydom.

Følg blåserne videre mod nordvest helt frem til Ryå's munding. Ved selve indsejlingen til Ryå er det vigtigt at have øjnene med sig, da der både er pæle og store grene i vandet, hvis man kommer ret meget på afveje!

Selve turen op igennem Ryå giver sig selv. Retur-distancen til mundingen er 18 km, til Haldagerbroen, hvor man kan lægge til på bagbords side ved det gamle pumpehus, 21 km. Længere oppe ad åen følger Skeelslund-broen, hvor man kan lægge til ved Ryå Bådelaug. Her findes også primitive toiletforhold. Ved Birkelse rasteplads på bagbords side kan man lægge til og spise frokost - her er også toiletter. Ror man videre kommer det allersmukkeste stykke af åen, strækningen forbi herregården Birkelse Hovedgård, 34 km. Efter Hovedgården når man frem til Ryå Mejeri, som også er grænsen for ADR´s daglige rofarvand. Her er der anlagt en bådebro og roere er altid velkomne til at lægge til og nyde en madpakke og måske en is. Turen til Mejeriet er på 44 km.

De forskellige ro-distancer fra klubben findes ved computeren, når du afslutter en tur og registrerer, hvor meget du har roet.