Dagligt rofarvand

Dagligt rofarvand

§3 Gældende fra standerhejsning til standerstrygning fra solopgang til solnedgang. Såfremt et medlem ikke inden sæsonstart har aflagt både 500 meter svømmeprøve og vesteprøve (hvis medlemmet ønsker at kunne ro uden vest i perioden fra 1. maj frem til standerstrygning jvf. generalforsamlingsbeslutning i 2023) , det vil sige, at vesten skal prøves og tilpasses på land og efterfølgende iføres i bassinet, hvor man ikke kan bunde, er bestyrelsen forpligtet til at udstede roforbud. Dette kan først ophæves, når medlemmet har fremlagt bevis (underskrevet af en livredder) på, at prøverne er gennemført.

På generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget, at samtlige medlemmer og evt. gæsteroere skal ro med redningsvest fra sæsonstart og indtil 1. maj.

ADRs daglige rofarvand mod øst er til "Hesteskoen", mod vest til "Isbakken" (som er det østligste punkt på halvøen Gjøl) og nord om Egholm til anløb ved mejeriets anløbsplads før broen.

Alle ture uden for disse endepunkter betragtes som langture.

Ethvert medlem/mandskab, der ønsker at tage på langtur, skal ansøge bestyrelsen herom ved udfyldelse og aflevering af "Oplysningsskema vedrørende langtur", som kan fås hos bestyrelsen. Skemaet returneres til bestyrelsen senest en uge før den planlagte langtur. Alle de på skemaet angivne retningslinier skal følges.
Ved kortere dagsture ud fra klubben kan der dog opnås tilladelse ved kontakt til et hvilket som helst medlem af bestyrelse. FORUD for turen. Turen skal fortsat ledes af en ansvarlig langtursstyr-mand og følge alle øvrige regler i nærværende reglement.

 

Det er ikke tilladt at ro rundt om Egholm.

Der skal roes med skærpet opmærksomhed, når der ros nord om Egholm, ved at ro nordøst om faskinerne samt ved at ro midt for ved å mundingen til Ryå. Nord om Egholm udlægges der hvert år afmærkninger helt op til åmundingen. Når der roes op mod Ryå skal afmærkningerne være på bagbordsside. Vær opmærksom på, at disse afmærkninger kan rive sig løs og drive mod land.

Ved Egholmsfærgen skal der ligeledes roes med skærpet opmærksomhed og holdes passende afstand ind til færgelejet – minimum 30 meter.

Når der roes Øst – skal der ligeledes roes med skærpet opmærksomhed i havnen og med god afstand til de store skibe som ligger til kaj.

Bådene skal være på land ved mørkets frembrud. Bestyrelsen skal søges, hvis der skal gives dispensation til natroning.

 

Sejlretninger

Her ses et overblik over sejlretninger i det daglige rofarvand.