GDR arrangementer

Foreningen GDR 2023


Set i lyset af, at vi ikke har noget medlemsblad mere, vil vi hermed gerne informere lidt om Foreningen GDR og hvilke arrangementer vi har i 2023.

 

 

 

Den 23. marts havde vi et foredrag med Trine Hessellund, som fortalte om sit 10- årige patientforløb i psykiatrien, hvor hun blev medicineret med et hav af psykofarmaka. Hendes diagnose blev stillet på et mangelfuldt grundlag fastslår en specialpsykolog.

Det var så spændende at høre, hvordan Trine er kommet godt ud på den anden side af det sygdomsforløb, for det var ikke ”småting”, som Trine har været igennem. Jeg tror,
at de fleste af os var rystede over hendes fortælling og man kunne ikke høre en knappenål falde til jorden, så opslugte var vi over Trines fortælling. Foredraget sluttede af med kaffe/the, chokolade-, gulerodsboller med smør og dejlige jordbærkager.

Vores næste arrangement er den 8. juni kl. 17.00, hvor vi skal på sejltur i Limfjorden med M/S Kysten. Endeligt program er under udarbejdelse. Men dagen slutter af i
Aalborg Dame Roklub.

Den 11. september kl. 15.00 afholder vi Bankospil i Aalborg Dame Roklub med masser af spændende præmier.

Det sidste arrangement i 2023 er generalforsamlingen den 7. november kl. 17.00 i Aalborg Dame Roklub, hvor vi slutter af med lidt godt at spise.

Du kan læse mere om selve Foreningen GDR, hvornår den er opstået osv på Aalborg Dame Roklubs hjemmeside, under Udvalg og GDR.

Men vigtigt er det at fortælle, at man blot skal være 25 år og have været eller være medlem af Aalborg Dame Roklub for at blive medlem i Foreningen GDR.
Skulle du have fået lyst til at blive medlem af vores ”lille” eksklusive forening, kan dette ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet er den nette sum af
100 kr. om året. Til det enkelte arrangement vil der være en lille brugerbetaling.
Så måske ses vi !!!

Bestyrelsen består af:
Jane Kristensen (formand), 25394708, janetk@mail.dk
Inger Christoffersen (kasserer), 29651847, ichr@gvdnet.dk
Grethe Grundvig Trolle (sekretær), 24255508, ggtrolle@hotmail.com
Lena Mortensen (besty.medl.), 22822155, lenamortensen08@gmail.com
Lone Kjeldsen (besty.medl.), 28143670, lone@pullich.dk

Grethe Grundvig Trolle