GDR

Foreningen GDR – eller som den ofte kaldes: ”Gamle Dame Roere” - fyldte 75 år i foråret 2021 og det blev desværre først fejret den 19. maj 2022 på grund af Coronaen, som Danmark blev ramt af i 2020.
Foreningen GDR har fejret 20, 25, 40, 50 og 60 år og selvfølgelig skulle 75 år også markeres og det blev det ved en fantastisk fest.

I årenes løb er det blevet til en perlerække af gode fester, men også i det daglige har foreningen altid haft gode fælles arrangementer med spændende oplevelser at byde sine medlemmer på – 3-4 gange i årets løb.

Hvordan startede det?

Frøken Johanne Petersen fra ADR havde været i København, og ved en samtale der med frøken Johanne Fornæs, formand for Damernes Roklub i København – nu kendt som Hellerup Dameroklub – fik hun ideen til dannelse af en støtteforening for vores snart 30 år gamle roklub.

Straks ved sin hjemkomst luftede hun tanken – og der var ikke langt fra tanke til handling: Den 14. marts 1946 samledes en gruppe på 19 medlemmer af ADR og vedtog at stifte en forening, der kom til at hedde G.D.R. Aalborg. Dens formål skulle dels være at støtte ADR økonomisk og dels at være et bindeled mellem klubbens ældre medlemmer for på den måde at fastholde interessen for roklubben.

Foreningens første fest var en stiftelsesfest der holdtes i ADR den 22. maj 1946 – med ca. 35 deltagere!

 

Aktiviteter gennem årene

Mange forskellige aktiviteter kom hurtigt i gang, og det må siges, at kvinderne dengang var både modige og fremsynede. F.eks. blev der i 1950 holdt foredrag af læge Lis Madsen om ”Kvindens seksuelle problem” – og året efter af en anden læge om ”Kvinder i overgangsalderen” – og begge disse foredrag var både vellykkede og velbesøgte.

Der har været afholdt ture med formål, som f.eks. til Vævegården i Tylstrup – og til Hammer Bakker – og også ”Ture ud i det blå” var populære. Sammenholdet blandt medlemmerne var stærkt, f.eks. fortælles det at alle, til et møde i klubben i 1950, skulle medbringe to skefulde kaffe – og alle medbragte to svingende spiseskefulde – dét må kaldes sammenhold, når man tænker på kaffesituationen i 1950, hvor der stadig var rationering efter besættelsestiden. Det blev et langt møde før al kaffen var drukket!

Når man gennemlæser den gamle forhandlingsprotokol kan man sagtens se, at årene er gået med mangt og meget forskelligt, men: festerne , især den årlige ”stiftelsesfest” eller fødselsdagsfest, har fyldt en del!

De gamle turaktiviteter har flere gange været forsøgt genoplivet, med større eller mindre succes. I nyere tid er det i højere grad oplevelser, som f.eks. en hel højskoledag på Vrå Højskole, besøg på museer o.l., senest på Papirklipmuseet i Hune i 2020 samt forskellige foredrag, bl.a. besøg på Vejgaard Apotek, underholdende musik- og sangaftener og lignende, Bestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at finde på godt og spændende nyt.

 

Kun få formænd 

Foreningens første formand, Lis Hansen, fortsatte helt frem til 1973, hvor Helga Kristensen overtog hvervet indtil 1982. Her blev det igen ”skiftetid”; ny formand blev Birthe Kristensen, som senere blev vældigt aktiv i klubben igen – efter at ADRs seniorafdeling var startet. Birthe førte klubben godt igennem såvel 40- som 50 års jubilæum, hvorefter hun ved generalforsamlingen i 1996 afløstes af Birthe Wendt Jensen, af mange bedre kendt som ”Mølle”, som igen videregav posten til Lise Pedersen i 2008. Klubben sjette og nuværende formand er Jane Kristensen, som tog over i 2018.

Fremtiden

Allerede i 1986 blev der sat spørgsmålstegn ved, om Foreningen GDR nu også ville være levedygtig, når stifterne ikke var mere – og dette spørgsmål er siden bragt op med jævne mellemrum – især efter at klubbens meget aktive seniorroer-afdeling blev dannet i 1996 – og hurtigt også begyndte at melde sig ind i GDR - kunne det ikke være nok med ét sted at være medlem??

Men nej, så længe der stadig er medlemmer, der gerne vil foreningen GDR og vil bakke op omkring de aktiviteter, der tilbydes, så består den! Og i jubilæumsåret (2021) har GDR faktisk hele 72 medlemmer, en fremgang på mere end 10% bare siden klubbens 100 årsdag i 2016, hvor GDRs gave til klubben var hele to sæt nye kulfiberårer til de to nye både, der blev anskaffet og døbt hhv. til standerhejsningen og på selve jubilæumsdagen.

 


For at blive medlem af Foreningen GDR
skal du

 • være fyldt 25 år

 • være eller have været medlem af
  Aalborg Dame Roklub

 • Foreningens bestyrelse består i 75 års jubilæumsåret af
  Jane Kristensen (formand)
  Inger Christoffersen (kasserer
  Grethe Grundvig Trolle (sekretær)
  Lena Mortensen og Lone Pullich
  Kjeldsen (bestyrelsesmedlemmer)

 • Ønsker du at blive medlem af GDR,
  bedes du henvende dig til:
  Grethe Grundvig Trolle, tlf. 2425 5508,
  email: ggtrolle@hotmail.com