Vandgymnastik

Så er der nyt om VANDGYMNASTIK MED ADR 2024

En aftale med HARALDSLUND Svømme- og Motionscenter er nu på plads, og dét HARALDSLUND i år kan tilbyde os er fredage kl. 11:00.11:45, altså stadig uden problemer til ”pensionistpris”

Og dét betyder omklædt og klar i bassinet, dvs. du bør være i svømmehallen mindst et kvarter tidligere. Og du KAN på din billet faktisk komme allerede fra kl. 06:30 om morgenen og udnytte centrets faciliteter i år yderligere også efter vand- gymnastikken, nemlig lige til kl. 14:00. 

Som det kan fornemmes af tidspunktet ER aktiviteten stadigvæk primært en ”senioraktivitet” – og dét er prisen baseret på, men der er ikke spor i vejen for, at også andre klubmedlemmer igen kan være med, dog til en lidt anden pris.

Tilmelding foregår lige som sidste år fra gang til gang på kalenderen på ADRs hjemmeside, helt som til andre arrangementer og ture. 

Du kan tilmelde dig til en fredag fra fredag i ugen før, og der er plads til max. 26 deltagere hver gang. Når listen er fyldt op, kommer evt. øvrige på en venteliste, der kan ses nedenunder tilmeldingerne, og HVIS en tilmeldt
melder fra igen, rykkes der automatisk fra ventelisten og får en SMS besked om det.

Framelding SKAL ske senest torsdag kl. 18:00 (også til ventelisten), og dét vil sige, at det er de deltagere der står på listen hver torsdag kl. 18:00, der skal betale for deltagelse dagen efter! Altså: Udebliver du uden framelding, kan du efterfølgende blive afkrævet betaling for pladsen, enten kontant eller ved af- levering af en billet. Hold derfor godt øje med kalenderen!!

Prisen for dette gode tilbud er fra 01.01.24  29 kr.  pr. gang, under 65 år 40 kr. pr. gang. (Prisen for én enkelt svømme- og motionsbillet er normalt kr. 47/ kr. 66.)

Alle, der i forvejen har et kort (måneds- eller klippekort til Svøm og Motion) kan bruge dette kort som betaling og skal IKKE købe yderligere billet.
Ellers skal billetterne til kr. 29/40kr. 
købes i forvejen igennem ADR, som sidste år hos Lise P, tlf. 2890 4970 / lisep2906@gmail.com.

Køb helst flere end én ad gangen, hvis du tænker dig at deltage i denne sæson mere end én gang . Billetterne er gyldige i 2 år.

Betaling skal ske med MobilePay til klubbens ordinære
MobilePay konto med følgende nummer: 45508
Der vil også om nødvendigt kunne betales kontant (helst med aftalte penge) hos Lise.

Udover dette hold HAR vi også hver uge 10 pladser på et hold TORSDAG kl. 18:15-19:00 med EMMA som instruktør. Dette hold kan benyttes af alle medlemmer, men her er prisen hhv. 37 kr. pr. gang, under 65 år 50 kr (heldagspris). Normalpris er hhv. 60 kr. og 83 kr. pr gang. Tilmelding på samme måde som ovenfor, dog hver uge senest tirsdag aften kl. 22.

Aktiviteterne gennemføres ALLE helt frem til ca. den 1. april, hvor vi skal ro igen! Der KAN komme ændringer!