Outriggerreglement

 

 

Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, gigbåde og scullerbåde. Disse har hver sit reglement, ansvaret for begge bådtyper hører under klubbens outriggerudvalg.

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub:

Gigbåde: 1er, 2er, 2er med styrmand/3er, 4er med styrmand.

Type

Gigbådene

Både

  • NITI 2x+/3x-gig

  • Freja 2x+/3x-gig

  • Titi 2x+/3x-gig

  • Aurora 1x-gig

  • Odder 4x+-gig

  • Selene 2x-gig

  • Afrodite 2x-gig

Ansvar

Da gigbådene er kategoriseret som outriggerbåde er ansvaret for instruktionen og roningen samt materialet uddelegeret til klubbens outriggerudvalg.

Gig rettigheder

 

 

 

Der kan opnås en Gig ret A eller Gig ret B i 2,3 og 4 gig.

 

Rettighed A: Her frigives roeren til at ro i båd med siddende styrmand på styrmandssædet og gives ret til at ro i 3 og 4 gig.

 

Rettighed B: Her frigives roeren til både at ro i båd med siddende styrmand på styrmandsædet samt som roende styrmand på 1. plads. Det vil sige i 2,3 og 4 gig.

 

 

 

 

Sikkerhed

I april måned er det påkrævet at det enkelte medlem skal bære redningsvest under roning i alle klubbens både.

 

Efter 1. maj, hvor scullersæsonen starter, er roning med redningsvest valgfrit.

 

Roperiode

Rutinerede og frigivne gigroere må ro i bådene fra standerhejsning til standerstrygning.

 

1er gigbåden må ikke benyttes før den 1. maj.

 

 

Roretning

Som udgangspunkt må roning i samtlige gigbåde kun finde sted mod vest

 

Fra 1. maj må der roes mod øst, hvis 3 gig Freja, Niti og Titi er tilrigget som 2er med siddende styrmand.

 

Fra 1. maj må Odder roes mod øst.

 

 

Daglig roning

Et medlem skal være frigivet og have enten rettighed A eller B, hvis medlemmet skal have ansvaret for at styre båden.

 

Alle roere i bådene skal have gig ret medmindre man er under instruktion og der er en instruktør i båden.

 

Af hensyn til materialet skrøbelighed må gigbådende kun tillægges til en flydende bro/slingers.

 

Det er vigtigt at vurdere om vejr, strøm og vindforhold tillader roning i disse bådtyper.

 

Langtur

Det er må ikke foretages langture i klubbens gigbåde. Der kan være undtagelser i henhold til DFfRs langtursreglement §5.

 

Roning foretages inden for det daglige rofarvand.

 

Instruktion

 

Instruktion foregår via gig roskole, med efterfølgende instruktion og træning med fast instruktør.

 

Et medlem med gyldig svømmeprøve, og som er frigivet i klubbens inriggerbåde kan påbegynde instruktion i gigbåde.

 

Et medlem kan først påbegynde instruktionen i 1er gig, når medlemmet er blevet frigivet med rettighed B.

 

Et medlem skal altid instrueres i håndteringen af materiellet.

 

Et medlem som aldrig har roet med to årer, kan ikke påbegynde instruktion før 1. maj.

 

Instruktøren skal have viden om og kendskab til bådtypen, dvs. instruktionen skal foretages af en rutineret outrigger instruktør med en færdiggjort instruktøruddannelse og kendskab til roning i gig både. Dette gør sig også gældende for 1 gig.

 

Rettighed A: Udgangspunkt for instruktionen er, at det sker med siddende styrmand på styrmandssædet.

 

Rettighed B: Udgangspunkt for instruktionen er, at det sker både med siddende styrmand på styrmandssædet og roende styrmand på 1. plads

 

Under instruktionsforløbet i 1er gig kan man få tilladelse af outriggerud-valget til at følges med andre både, indtil man opnår outriggerret i 1 gig.

 

Frigivelse (outriggerret)

Et medlem kan frigives når instruktionen er afsluttet og har korttursstyrmandsret. Dette gælder også 1er gig.

 

Rettighed A og B kan kun tildeles af outriggerudvalget.

 

Begge rettigheder opnås på baggrund af en vurdering af medlemmets materialehåndtering samt ro-rutine i bådtypen.

 

Håndtering af materialet

Da bådene materialemæssigt er af forholdsvis skrøbeligt karakter, skal man løbende sikre sig, at materialet er spændt efter og i orden, samt være særligt opmærksom ved tillægning ved slingers.

 

Opgavefordeling vedr. vedligeholdelse og klargøring af materialet

Til – og afrigning:

  • Alle gigbåde med undtagelse af 1 gig skal være tilrigget inden standerhejsningen

 

  • Gigbådene afrigges efter standerstrygningen

 

  • Det forventes, at de medlemmer som benytter outriggermaterialet hjælper ved til- og afrigningen

 

Skadeanmeldelse

Skal ske til outriggerudvalget samt noteres i skadesbogen for outriggermateriel.