Seniorroning

Hvad er det?

Onsdage kl. 10 er der samvær med kaffe og brød. Vi synger et par sange fra vores sangmappe. Efter kaffen
ror de som har lyst en tur på 10 km. Dette for at så mange som muligt kan få en rotur, hvor vi hjælper
hinanden med at få bådene sikkert på land efter endt tur.

Formålet:
Formålet er at skabe: et aktivt fællesskab – et godt kendskab til hinanden – mulighed for at lave roaftaler –
at få information om klub- og ro aktiviteter.

Hvordan bliver du medlem:
Du kan blive en del af seniorroerne fra du er fyldt 55 år. Du henvender dig til ”Triumviratet”, som pt. består
af Hanne D, Mary og Jette S. De har ansvaret for vinteraktiviteter, regnskab og udsendelse af kaffe-og
medlemsliste. I rosæsonen er du sammen med 1-2 andre ansvarlig for kaffebrygning og forplejning (1-2
gange pr. sæson).

Passive: Såfremt du ikke længere ønsker at være aktiv roer, er du naturligvis fortsat velkommen i klubben.
Passivgruppen har tidligere besluttet, at de i ro sæsonen mødes til kaffe 10.00, den første onsdag i
måneden.
Hver sæson planlægges flere aktiviteter, det kan være:
- Dagsture med udgangspunkt i egen klub eller i klubber i vores nærområde.
- Langture af langtursstyrmænd i seniorgruppen.
- Ture med overnatning i en eller flere dage planlægges hvert år til klubber rundt i landet.
- Sommerture, evt. til udlandet med varighed af en 5-7 dage arrangeres gerne, når der er mulighed for det.
Alle ture har fokus på naturoplevelser, evt. et kulturelt indslag i nærområdet. Det vigtigste er de fælles
oplevelser.

Af andre aktiviteter kan nævnes: Stavgang, vinterbadning, gymnastik, gåture……
Der er høj roaktivitet hos seniorroerne. Det er helt almindeligt at ro på flere af de åbne hold eller i faste
rogrupper på tværs af alder.

Vinteraktiviteter arrangeret af Triumviatet;
Uden for rosæsonen (november-marts) laves der typisk et arrangement en gang om måneden – december
måned er dog undtaget. Et arrangement kan være en julefrokost, gåture, virksomhedsbesøg, foredrag,
spilledag m.m. Formålet med arrangementerne er hyggeligt samvær og styrkelse af sammenholdet i
klubben uden for sæsonen. Når vi mødes, sørges der naturligvis også for lidt forplejning. I forbindelse med
invitationen til arrangementer informeres der typisk også om forplejning og betaling for deltagelsen.

 

Historik:
ADR’s seniorafdeling startede i 1996 som et ”senior-projekt” med tilskud fra Aalborg Kommune for kvinder
fra 55 år. Seniorafdelingen kan således i år 2021 fejre 25 års fødselsdag. Formålet var at aktivere kvinder i
denne aldersgruppe og ønsket om tilgang til rolivet. Det må siges, at det lykkedes. Vi er en aktiv afdeling,
der tæller ca. 80 aktive som passive roere, som ror og hygger os sammen. De fleste af os har sluppet
arbejdslivet, da vores aktiviteter mest foregår i dagtimerne.