Stavgang

Fra standerstrygning til standerhejsning gås der hver torsdag formiddag kl 9.30 stavgang med start fra klubben.

Alle er velkomne - ingen tilnelding - du møder bare op