Bestyrelsesreferater 2023

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 15. februar 2023

Deltagere: Else Marie, Lene, Kirsten, Dorte, Vibeke, Margrethe, Cathrine og Alice 

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Referat godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. økonomi

 

Regnskab og budget gennemgås

 

4. post

 

Invitation til Nordjysk ro netværk og generalforsamling i Thorsminde.

 

Hjertestarter 

Vi har ikke mulighed for at deltage. EM melder afbud

EM er kontakt og giver trygfonden besked når den har været aktiveret

5. Generalforsamling

indkaldelse, vores forslag

Ordstyrer, stemmetællere, stemmesedler

praktiske opgaver: opsætning af borde, service, forplejning

 

Valg til bådfonden skal tilføjes dagsorden. Regelsæt skrives i indkaldelsen.

Stemmetællere spørges

Kaninerne får besked om at de skal levere færdig mad der ikke skal laves i køkkenet der.

 

   

Lene leverer Stemmesedler+blyanter

EM og Lene ser på lokalet og tjekker service.

Vibeke arbejder videre med kriterier for L-styrmændskursus

6. Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

Margrethe: Spørgsmål fra Lone – skal hun fortsat stå for bestilling af veste – JA TAK

Snak om madrasser – skal vi beholde dem

Cathrine: hvordan registrerer vi instruktører som ikke pt ønsker at være aktive.

Alice: der laves plan for veste tjek i marts

 Else Marie: Har været til møde med øvrige roklubber ang. idrætsmødet. Hver roklub  tilbyder en aften på fælles stand i Kildeparken

DM mødet. Forventer universitets roning og coastal samt langdistance kaproning i inriggere.

Uniroere: forespørgsel om uniroernes medlemskab i vores klub. Vi ser det mest hensigtsmæssigt at de bliver i AR og benytter vores bade faciliteter.

Snak om talent udvikling.

Husudvalget har frit valg til om de skal være der til gæster eller kasseres

 

Det noteres i medlemslisten

 

 

 

 

 

 

7. Evt.

Huset

 

Gymnastik

 

Reparationer i bådhallen forventes at starte 1. Marts og vil vare 14 dage.

Dorte laver kode til håndværkerne

 

Vi skal finde gymnastik instruktør

 

Vi undersøger om vi kan finde lagerplads i lade, alternativt en container.

EM spørger Christina

Og ellers arbejder Vibeke videre med at finde en.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelses møde i Aalborg Dame Roklub 17. Januar 2023

Deltagere: Else Marie, Kirsten, Lene, Cathrine, Dorte, Vibeke og Alice 

Afbud: Margrethe

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

EM har fået tilbud på rengøring fra Molbjerg – det er for dyrt.

Vi i har fået de blå stole gratis. De erstatter ikke de malede stole men er et tilbud til de som har brug for  en bedre stol at sidde på. Husudvalget arbejder med at finde stole som passer i lokalet.

 

Referat fra 26.okt godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. økonomi

 

Som det ser ud nu lander vi på et overskud på ca. 12.000 kr.

 

4. post

 

Forespørgsel fra kommunen – har vi nogen til ”Aalborgs bedste”  DM vinderholdet er indstillet

 

Møde om fritidspolitikken 19/1 

Idrætsfolkemødet bliver flyttet til maj – orienteringsmøde 9/2 

DFfR Generalforsamling  11.3. Odense

 

 

EM: Vibeke og Kirsten deltager

EM og Alice deltager

EM, Kirsten og Alice

5. Nyt fra husudvalget

Rengørings tilbud

Tømre tilbud

 

Vi afventer rengørings tilbud

Vi ser på tilbud fra Torp og Kjærsgaard & Simonsen og vi beder om at få renovation af altan taget ud af tilbuddet så de 2 tilbud er sammenlignelige.

 

Margrethe

6. Nyhedsbrev

 

Nyhedsbrev erstattes af indkaldelse til generalforsamling

 

7. Generalforsamling

forplejning

 

årsberetning

 

forslag fra bestyrelsen

 

 

 

 

Sidste års kaniner sørger for forplejning.

Vi skal undersøge om der er service og IT udstyr

Bestyrelsen møder kl. 17 så vi kan lave opstilling af borde og tjekke teknikken.

Udvalg har indsendt beretninger

 

Kontingent forhøjelse

Krus – årer – man får første gang, derefter selvbetaling

Vedtægtsændring i forhold til vesteprøve.

Tilmelding af hensyn til forplejning – ingen bliver afvist.

 

 

 

 

Sidste kontingentforhøjelse var i 2017 med 100 kr.

 

 

 

8. bordet rundt

 

Alice: Har snakket med Mette om sportsroning – hun vil indkalde instruktørerne. Alice vil gerne have fællesroning tilbage til onsdag aften.

EM: forespørgsel fra Lise om gamle billeder skal på idrætshistorisk arkiv. EM ser på dem sammen med Lise.

 

9. evt.

 

Vi snakker om teksten om langtursstyrmænds uddannelse

I teksten mangler engagement og lederskab.

 

Send besked til jubilarer om overrækkelse af årsnåle

Vibeke laver udkast til næste møde.