Bestyrelsesreferater 2023

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 23.10.23:

Deltagere: Else-Marie M, Vibeke, Margrethe, Cathrine, Else Marie A, Alice

Kirsten online til pkt 3

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Der er stadig ikke svar på vores dårlige udnyttelse af varmen

 

Referat godkendes

Margrethe kontakter kommunen

2. valg af ordstyrer

 

Vibeke

 

3. økonomi

 

Regnskab gennemgås

 

4. post

 

Invitation til ungdomsleje i Rendsburg - vi har ingen medlemmer i den aldersgruppe

Invitation til ro-spinnings event i Nibe 3.-4. nov. for instruktører

 

Ulla J henvender sig ang. instruktør kursus B

 

 

Forespørgsel fra Kommunen ang. Patrick de tilbyder at han kan blive året ud

 

 

Vi snakker om male opgaver på 1. sal og når frem til at vi skal have en samlet plan for udvidelse og nyt gulv

 

 

Instruktør til gymnastik. Vi har en instruktør fra yogahuset

 

 

 

Lone T har sendt forslag til belægning i slæbested som de har i KBH roklub.

Kan materialet holde til tang og rengøring?

 

 

 

Vi har ingen deltagere

 

Marianne og Ulla er tilmeldt

 

Vi har ikke opgaver til ham efter standerstrygning

 

Margrethe beder om nyt tilbud nu hvor bådhallen er lavet.

 

Else Marie A kontakter kommunen og aftaler med instruktør

 

 

Margrethe, Karin holder møde med Lone om sagen

5. Nyhedsbrev

 

Yoga

Afslutning Patrick

Drikkevarer køleskab

 

6. Standerstrygning

 

 

Karin køber smør og brød

Else Marie A køber bobler

Karin sætter Ro hold

7.Bordet rundt

 

Cathrine: punkter til seminar - 1. sal. Strategi bør prioriteres i dagligdagen (bestyrelsesmøder)

Margrethe: emne til seminar kontingent – ens betaling for alle

Karin: emne til seminar – hvordan arbejder udvalgene – oversigt over opgaver.

Båd park – nogle både er på vej ud – hvilke bådtyper ønsker vi i fremtiden

En snak om Bådfondens opgave

 

 

 

 

 

 

EMM: emne til seminar – evaluering af ro skole

Vibeke: outriggerudvalget er nået frem til at vi gerne vil have en 1’er og 2’er coastal – Velux fonden er søgt.

 

 

 

Bådfondens medlemmer er Lene R, Mette M, Lise P, Kirsten T

Vi ønsker at Karin indtræder i udvalget (udpeget af bestyrelsen)

 

 

 

Vi får pris til seminar

8. evt.

 

Vi skal bestille ny stander til næste år

Alice

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 14. september 2023

Deltagere: Cathrine, Vibeke, Karin, Else-Marie M, Else Marie A, Margrethe, Alice

Afbud: Kirsten

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Referat fra august godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Margrethe

 

3. økonomi

Herunder indkøb af køleskab

 

Regnskab tilsendt fra Kirsten gennemgås – ”små job med mening” er ekstra i forhold til budget

Vi diskuterer behov for køleskab og placering

 

 

 

 

Brev fra forsyning om dårlig udnyttelse af vores varme.

 

 

Margrethe og Rikke arbejder videre med opgaven og finder en plads til det.

 

VVS gennemgår varmesystemet 15/9. Vi skal spørge om løsning på varme i værkstedet og manglende vandlås i vasken

4. post

 

Svar fra Kommunen ang. tag reparation: De kan ikke give os tilskud i år.

 

 

 

Karen K spørger om der kan laves mere oversigt over materiale i værkstedet så der ikke tages fra langturskasserne.

 

 

 

Der er problemer med søkort – bogen hvor man skal skrive udlån bruges ikke

 

 

Vi afventer svar fra tømrer om det kan vente til næste år.

 

 

Karin arbejder på sagen

Og der laves reoler i bådhallen til bl.a. langturskasserne.

 

EMM tager det op i langtursudvalget til januar mødet.

 

5. Nyhedsbrev

 

Bådpleje møde, Materiale dagen, Lyserød lørdag

 

6. Bordet rundt

 

Vibeke: skal vi have alle som har været til ”Try Out” til spisning den sidste gang.

Deltagerne spørges om de har lyst til at fortsætte og der skaffes instruktører.

 

Karin: møde 25/9 mhp. rekruttering af bådmødre. Der arbejdes med engagement og socialt fællesskab i materialeudvalg og hos bådmødre.

Trud sendes til båd bygger og han har giver tilbud på 5.000 kr.

 

Else-Marie M: Facade skilt er klar til ophængning på mandag.

 

Else Marie A: skal lige sammen med Vibeke se på registrering af nøgler.

Julemarkedsudvalget har holdt første møde 14/9 – der ønskes mere synlighed af ADR foran rådhuset. – ønske om beach flag.

 

 

Margrethe: God tilslutning til arbejdsdagen og der er nu malet det som var planlagt.

Har spurgt om tilbud på hegn ind mod kajakklubben.

Snak om gulvet 1. sal – kan vi søge fonde til energi optimering.

Har kommunen energi konsulent vi kan spørge

 

 

 

 

 

Cathrine: Skal vi også have beach flag til lyserød lørdag

Enighed om at vi vil have flag som kan benyttes til alle events – ikke specifikt til lyserød lørdag.

 

Vibeke kontakter kommunen ang. invitation til deltagerne

 

 

 

 

 

 

 

Margrethe giver tømrer besked

 

 

Cathrine ser på det

 

 

 

 

 

 

 

Karin finder ud af det

 

Emnet tages op på seminar. Så vi får langt en prioriteret plan for huset.

7. Evt.

 

EMM har fået billeder fra Københavns Roklub hvor de har hejsesystem til både – det kan vi måske bruge til midter både.

Karin har set hejsesystem i Egå som også kan være relevant i den sidste port.

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 28. August 2023

Deltagere: Else-Marie, Vibeke, Kirsten, Cathrine, Margrethe, Else Marie A, Alice

Afbud: Karin

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

Når styrmænd er færdige med deres uddannelse giver de besked Helle J som videregiver til EMA som sørger etikette

Outrigger giver besked til Vibeke, som sørger for etiketter.

Referat godkendt

 

2. valg af ordstyrer

Vibeke

 

3. økonomi

Forbrug og budget gennemgås

 

4. Hus reparationer

Hegn er repareret, et af de runde vinduer er råddent og skal udskiftes. Skade efter sidste storm i vest siden – Stern bliver skiftet.

De to tilbud på tagreparation er indsendt til kommunen - vi afventer svar.

Der er foreløbig mundtligt svar fra kommunen om at vi kan blive på grunden til 2037.

 

5. Post

Lene R har haft kontakt med kommunen, formanden for digelauget og formanden for pumpehuset mhp. faciliteter så vi igen kan lægge til ved pumpehuset. Der skal laves ansøgning sammen med de øvrige klubber. Vi er alle enige om at det er en rigtig god ide og Lene opfordres til at gå videre med det

Forespørgsel fra Regatta de ønsker vores deltagelse igen næste år.


Uni roernes træner takker for vores assistance ved en kæntring.


Real Dania inviterer til valgmøde 28.11.23 kl 17 i AKKCEn henvendelse fra en som gerne ville til ”Try Out” men hun kan ikke de annoncerede aftener. 


Vi vil lave special forløb for ”Try Out” deltagere. De kan blive medlem resten af sæson uden kontingentbetaling. Og vi vil sikre at der er instruktører som tager sig af dem. 

EMM giver Lene besked

Det tager vi stilling til i 2024
Vi spørger Lene R om hun har lyst til at deltage


Cathrine vil tilbyde alternativ dato

6. Vinter aktiviteter

Svømning, gymnastik

Vi har ikke instruktør til gymnastik - vi overvejer delvis egen betaling.

Vi søger instruktør og får pris

Sportsroning – vi finder ud af om der er instruktører til opgavenVibeke

Vibeke

7. Nyhedsbrev

Outrigger instruktører vil tilbyde åbent hold torsdag aften.

Lyserød lørdag, arbejdsdag.

Vibeke

EMM

8. Opfølgning. Kaniner 23 og 22

Hvordan går det. 

2021 holdet har oplevet at der bliver talt negativt til dem når de kommer til de åbne hold.

2022 de fleste er godt i gang og alle er med i sociale arrangementer.

2023 de er alle i gang men nogle har holdt lang ferie

Trine vil kontakte de der ikke har roet i lang tid og hører om der er noget klubben kan gøre for dem

 

9. Jubilæumsbog hvor mange skal vi bevare på lager

Vi har 9 kasser a 28 bøger vi beholder 5

 

10. Bordet Rundt

Margrethe: Merete stopper i husudvalget. Helle Madsen overtager. Cathrine: fødselsdagen Cathrine laver pastasalat, grøn salat og køber flute´. Alice kommer og dækker bord. Cathrine sætter Ro hold. 

Cathrine har lavet udkast til postkort. Der laves forslag til beach flag med ADR logo og gerne en åre.

Vibeke: bådgruppen arbejder og skal til Silkeborg og se på coastal både. 

EMM: plakaten udenfor skal fornyes

Rikke Christoffersen har ønsket skab med drikkevarer i klubben og hun vil gerne stå for det. Det vil vi gerne have i bådhal hvis Karin tænker at der er plads.

Ran kommer til at stå på værksted indtil materialedag hvor båd bygger vil vurdere om den kan laves her.

EMA: Har sammen med Dorthe ryddet op i nøgler og div i depotrummet. Nøgle liste er opdateret. Kan vi få nøgle nr. ind i medlemskartoteket.

Medlemmer som kommer fra andre klubber får etiketter som L-styrmand og instruktør når de fremviser bevis. De skal med som føl på instruktørforløb. 

 

11. Evt.

   

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 19.06.23

Deltagere: Else-Marie Madsen, Kirsten Thoft, Cathrine, Else Marie Andersen, Margrethe, Alice, Vibeke F, Karin F

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

Der arbejdes stadig med at finde gymnastik instruktør og vi har ikke fået svar fra kommunen om vi har gymnastiksalen.  Vi må afvente svar på om vi får en gymnastik sal.


Bådvognen var ikke betalt – det bliver den nu.

Referatet fra 22.05 Godkendes.

 

2. valg af ordstyrer

Cathrine

 

3. økonomi

Kommunen har godkendt vores tilskud.

Der mangler stadig enkelte kontingent indbetalinger – disse medlemmer har fået 2 rykker uden at svare, så nu bliver de meldt ud.

 

4. Post

Veste – vi har fået 7 fra Trygfonden – Vi kan vælge auto eller manuel udløste - vi vælger de selvudløsende, samme model som vi fik sidste år. Det giver de medlemmer der altid ror med vest mulighed for en mindre vest og der vil stadig være tilstrækkelig antal manuelt udløste veste til dem som har vest enmed i båden


Tilbud fra Sifa – små job med mening. Spørgsmål fra ny styrmand ”hvor skal jeg give besked for at blive registreret” 


EMM spørger ind til det hos kommunen.


Når deres uddannelse er afsluttet skal de give Else Marie A besked, så får de etikette i medlemssystemet.

EMM snakker med Helle/Lise om at få skrevet en note på styrmandsaspiranternes afkrydsningsliste så det fremgår at de skal give EMA besked når uddannelsen er afsluttet

5. Hus reparationer

hegn til kajakklub

Tømmeren havde lovet at starte på altan reparation i sidste uge. Det er ikke sket  - Margrethe rykker forgæves. Vi mangler også stadig tilbud på taget.


Kajak klubben har tilbudt at lave hegn mellem vores klubber hvis vi betaler materialer.


Kan vi gøre noget for at forbedre slæbestedet – er hønsenet en løsning – formentlig ikke, det vil holde på tang og vandmænd.

Vi kontakter kommunen mht. hvad vi kan lave i fremtiden.

EMM tager kontakt til kajak klub.EMM kontakter kommunen

6. DM

Try out

Vores opgave er forplejning til 27 pers. De 15 skal have madpakker med ud i bådene. 

Om aftenen lave UNI roerne deres eger ræs i anledning af deres jubilæum herefter er der fest i AR.


Vibeke og EMM har deltaget o planlægningsmøde.

Det drejer sig om tilbud til studerende. Vi vil planlægge 5 aftener i sept/okt.

Ansøgning til sociale arrangementer i den forbindelse er sendt.

Inge P og hendes cateringgruppe tage opgaven

7. marketing/merchandise (Cathrine/Vibeke)

Der har været møde med Solografisk. Der er mange muligheder: Beach flag, postkort mm. Det vi får lavet skal være tids neutralt.

Motion, fællesskab, natur skal være ledetråd i det der laves.

Cathrine og Vibeke arbejder videre med design

8. Nyhedsbrev

Opfordring til klubvagter

Ny platform for Ro kort. Skift mandag 26/6 kl. 20

 

9. bordet rundt

Karin: der planlægges møde med materialeudvalget før sommerferien. 

Trud har en voldsom skade – vi vil prøve at lave den selv.

 

10. Evt.

   


Næste Møde 28. August 

Forslag til kommende møder: 14. september 23. oktober

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 22.05.23

Deltagere: Else-Marie M, Karin, Cathrine, Kirsten, Else Marie A, Alice 

Afbud: Vibeke, Margrethe

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Sportsskolen har ikke svaret ang. instruktør. Vibeke arbejder videre med at kontakte fys.

EMA se på de manglende kontingent indbetalinger – og spærrer medlemmerne.

Referat fra 13. april Godkendes

 

2. valg af ordstyrer

 

Kirsten

 

3. økonomi

 

Økonomi gennemgås i forhold til forbrug og budget

Stadig enkelte udestående kontingent betalinger.

Vi har fået tilskud fra Kommunen for loft understøttelses reparation.

Der er varslet stigning på forsikringer.

Der er varslet stigning på varme – kan vi finde bedre løsning for værkstedet.

Kan vi gøre noget for at spare på vand på bådpladsen – evt. håndtag m pistol med stop – opfordring til at spare på vandet.

Er bådvogne betalt?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten undersøger

4. post

 

Tilbud fra Pro-republic og fordelagtige priser hvis vi vil tilmelde hold

 

Hobro Roklub har haft jubilæum og tildelt os en jubilæumsbog

 

Aalborg kommune ”try out” tilbud til nye studerende uge 36-47. Kan vi tilbyde de studerende at komme på vandet med instruktører.

 

 

spørgsmål fra Ulla Damtoft: Hvor kan medlemmer få rabat ?

 

Nogle medlemmer har efterspurgt link på hjemmesiden til DFfR ture – der findes link til DFfR og vi vil opfordre interesserede medlemmer til at abonnere på DFfR’s nyhedsbrev.

Ikke relevant for os

 

 

 

EMM og Cathrine laver en plan sammen med instruktørerne

 

Else Marie M

 

5. DM

 

Ingen af vores medlemmer har udtrykt interesse for deltagelse i coastal.

Vi skal stå for forplejning til officials.

Efter DM vil der være fest i AR – fejring af uniroernes jubilæum

 

 

6. Nyhedsbrev

 

Opfordring til at spare på vandet på bådpladsen.

Opfordring til tilmelding til DM.

Sikkerheds aftener.

Fødselsdagsfesten bliver lørdag aften

 

 

 

Skrives i kalenderen

7. Bordet rundt

 

Karin: er godt i gang med arbejdet – vil satse meget på at etablere et godt samarbejde med materialeudvalget og at der kommer bådmødre på alle både.

 

Else Marie M: refererer til det ene tilbud til tag reparation – vi mangler stadig et tilbud – Margrethe er opmærksom på det

 

Else Marie A: synes hun er kommet godt ind i medlemsregistrering og memberlink kommunikationen.

 

Cathrine: Vi mangler lidt merchandise når vi skal ud og præsentere klubben (blev vi opmærksomme på til idrætsfolkemødet) Der arbejdes med tilbud fra firmaer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathrine og Vibeke

8. Evt.

 

Evaluering af kanin og mentor forløb tager vi på næste møde

 

 

 

Næste møde 19. Juni kl.18

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 13. April 2023

Deltagere: Else-Marie M, Kirsten, Margrethe, Karin, Cathrine, Vibeke, Else Marie A, Alice 

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Vibeke har ikke haft held med at finde gymnastik instruktør

Referat godkendt.

EMM kontakter sportsskolen

2. valg af ordstyrer

 

Karin

 

3. Velkommen til Karin og Else Marie

konstituering / arbejdsopgaver

 

Snak om rollen som materiale forvalter. Vi vil prioritere at der findes bådmødre til alle både.

EMA har efterhånden godt overblik over memberlink. Der har været mange rettelser/udmeldelser efter udsendelse af opkrævninger.  Har tilbudt at hjælpe i seniorgruppen hvis der er nogen der har problemer med betaling.

Har arbejdet med at få oversigt over skabe – der er pt. 2 ledige.

Mangler at lære at lave nøgler – mødes med Lone T om det.

Nye uniroerne har bedt om nøgler – det får de .

Der er udsendt mail til 18 som manglede svømmeprøve og 3 har returneret svømmebevis. Nogle af de der ikke har svømmet har heller ikke betalt kontingent endnu, så måske kommer der udmeldelser.

 

 

 

 

 

 

 

EMA, Vibeke og EMM ser på medlemsliste og finder ud af om nogen skal spærres i rokort efter 25.4.

4. økonomi

 

Der udsendes opkrævning til sponsorer

Regnskab lægges ind i Memberlink under dokumenter og låses så kun Kirsten har skrive adgang og så kun bestyrelsen har læse adgang

 

5. Hus reparationer

 

Taget er igen utæt. Der er vand som siver ned i bådhallen. 2 tømrer firmaer har set på det og anbefalet at der skal nyt tagpap på. Vi afventer tilbud fra dem.

Der er en del malerarbejde som skal udføres i løbet af sommeren og råd på altanerne skal laves.

 

6. Post

 

Invitation til løvspringstur fra AR 13/5

Tilmelding i kalenderen

Sønderjysk regatta forening inviterer til langdistance kaproning.

 

 

Aalborg regatta 23-27. August - vi inviteres til at have stand

 

EMA hvad har vi på en stand – vil det være relevant med video.

God ide

Tekst sættes ind.

Alice

Vi har ingen deltagere

 

EMM mødes med øvrige roklubber og hvis vi skal have en stand skal det være i samarbejde.

 

Vibeke og Cathrine ser på det

7. Kanin forløb

mentor ordning

 

13 kaniner er klar til start på lørdag.

Cathrine skriver dem ind i memberlink

Efter instruktions weekend kan de få nøgler.

Vi snakker om mentor ordning.

 

8. Idrætsfolkemøde 2.-4.maj

 

 

 

 

 

DM

Vi skal bemande standen torsdag 4.5. kl. 16 - 20.30

Vi er blevet spurgt om vi vil tage en formiddag med aktiviteter for udskoling – det har vi ikke ressourcer til.

Invitation til foredrag i AKKC – opslag på tavlen og interesserede medlemmer tilmelder selv.

Foreløbig har ingen vist interesse for at deltage i coastal både

7. maj får vi besøg af arrangører af DM og her får vi mere indsigt i hvilke opgaver der skal løses.

 

9. Nyhedsbrev

hvad skal med

 

Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmers opgaver.

Info om idrætsmødet.

De nye kaniner – antal.

Løvspringstur

 

10. Bordet rundt

 

EMA: hvad har passive medlemmer adgang til på hjemmesiden

Cathrine: kanindåb – feedback fra sidste års kaniner – de synes det er lidt pjat og forældet. Vi vil overrække dåbsbeviser til frigivelsesturen.

Vibeke: info møde for outrigger skolen i næste uge.

Vibeke ser på det

 

 

 

11. planlægning af bestyrelsesmøder

 

22/5 19/6  kl.18

seminar 18-19. Nov.

Langtur 29. 30. sept. 1.okt

 

12. evt.

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 7. Marts 2023 

Deltagere: Else Marie, Kirsten, Lene, Cathrine, Vibeke, Dorte, Alice  - Lisbeth Bilde deltog i pkt. 1

Afbud: Margrethe

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Generalforsamling

 

 

Forslag:

Forslag 1 afskaffelse af krus og årer

Forslag 2 bortfald hvis forslag 1 vedtages

Forslag om trøjer – bestyrelsen vil ikke påtage opgaven. Der bør nedsættes udvalg som er ansvarlig for bestillinger


Udvidelse af ro-farvand. Bestyrelsen anbefaler ikke udvidelsen

 

Vedtægtsændring – vesteprøve.

Forslag skal forberedes på slides

Stemmesedler medbringer Lene

 

Forslag fra Charlotte Mose Skov om at ro mod Øst i gig m roende styrmand.

 

Forhøjelse af kontingent

 

Valg til bådfonden – der kan vælges 3 medlemmer af generalforsamlingen.

 

Vi afskaffer gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer pga. besparelser.

Alice motiverer forslag om krus, årer og argumenterer for at der skal nedsættes udvalg til trøjer.

 

 

 

Lene

 

Else Marie

 

Else Marie

 

 

Vibeke hører outriggerudvalget.

 

Kirsten

 

 

 

 

2. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Rettelse til referatet 15/2 – det er trygfonden som kontakter EM når hjertestarter har været aktiveret – ikke omvendt

Christina Gymnastik

instruktør har ikke svaret på henvendelse – Vibeke går videre med at finde instruktør

Referat godkendt

 

3. valg af ordstyrer

 

Lene

 

4. økonomi

 

Fejl i regnskab for bådfonden rettes

 

5. post

 

Invitation til standerhejsning i Sifa 24. Marts kl. 17

 

Post ang. møbler fra Mette Mulvad.

EM deltager

 

EM svarer

6. DM

 

Det er besluttet at der skal være coastal roning om søndagen. Ingen andre bådtyper.

Evt. opgaver for vores klub kan blive forplejning af officials

 

 

7. Redningsveste

 

Vi har 36 nyere veste som er tjekket og klar

Vi har 11 veste fra 2012 som bør kasseres når de er 10 år. De er grundigt tjekket og vi vælger at sætte dem på lager – de kan bruges om nødvendigt. Vi har søgt trygfonen om 15 nye veste.

93 medlemmer har egen vest

 

8. Bordet rundt

 

Dorte: alle dokumenter vedr. medlemsadministration er sendt til Vibeke og lægges ind på hjemmesiden hvor kun bestyrelsen har adgang.

Der undersøges licens til program og Dorte foreslår at ny admin får programmet på egen computer.

EM: ros til klubben fra Pernille Havshøj som er flyttet til Kbh men fortsat ønsker medlemskab for at støtte klubben

 

9. evt.

 

Vi snakker om at musikanlæg i stuen kan kasseres så vi kan bruge skabet til papirvarer – det udbydes til medlemmer

Alice

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 15. februar 2023

Deltagere: Else Marie, Lene, Kirsten, Dorte, Vibeke, Margrethe, Cathrine og Alice 

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Referat godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. økonomi

 

Regnskab og budget gennemgås

 

4. post

 

Invitation til Nordjysk ro netværk og generalforsamling i Thorsminde.

 

Hjertestarter 

Vi har ikke mulighed for at deltage. EM melder afbud

EM er kontakt og giver trygfonden besked når den har været aktiveret

5. Generalforsamling

indkaldelse, vores forslag

Ordstyrer, stemmetællere, stemmesedler

praktiske opgaver: opsætning af borde, service, forplejning

 

Valg til bådfonden skal tilføjes dagsorden. Regelsæt skrives i indkaldelsen.

Stemmetællere spørges

Kaninerne får besked om at de skal levere færdig mad der ikke skal laves i køkkenet der.

 

   

Lene leverer Stemmesedler+blyanter

EM og Lene ser på lokalet og tjekker service.

Vibeke arbejder videre med kriterier for L-styrmændskursus

6. Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

Margrethe: Spørgsmål fra Lone – skal hun fortsat stå for bestilling af veste – JA TAK

Snak om madrasser – skal vi beholde dem

Cathrine: hvordan registrerer vi instruktører som ikke pt ønsker at være aktive.

Alice: der laves plan for veste tjek i marts

 Else Marie: Har været til møde med øvrige roklubber ang. idrætsmødet. Hver roklub  tilbyder en aften på fælles stand i Kildeparken

DM mødet. Forventer universitets roning og coastal samt langdistance kaproning i inriggere.

Uniroere: forespørgsel om uniroernes medlemskab i vores klub. Vi ser det mest hensigtsmæssigt at de bliver i AR og benytter vores bade faciliteter.

Snak om talent udvikling.

Husudvalget har frit valg til om de skal være der til gæster eller kasseres

 

Det noteres i medlemslisten

 

 

 

 

 

 

7. Evt.

Huset

 

Gymnastik

 

Reparationer i bådhallen forventes at starte 1. Marts og vil vare 14 dage.

Dorte laver kode til håndværkerne

 

Vi skal finde gymnastik instruktør

 

Vi undersøger om vi kan finde lagerplads i lade, alternativt en container.

EM spørger Christina

Og ellers arbejder Vibeke videre med at finde en.

 

 

Bestyrelses møde i Aalborg Dame Roklub 17. Januar 2023

Deltagere: Else Marie, Kirsten, Lene, Cathrine, Dorte, Vibeke og Alice 

Afbud: Margrethe

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

EM har fået tilbud på rengøring fra Molbjerg – det er for dyrt.

Vi i har fået de blå stole gratis. De erstatter ikke de malede stole men er et tilbud til de som har brug for  en bedre stol at sidde på. Husudvalget arbejder med at finde stole som passer i lokalet.

 

Referat fra 26.okt godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. økonomi

 

Som det ser ud nu lander vi på et overskud på ca. 12.000 kr.

 

4. post

 

Forespørgsel fra kommunen – har vi nogen til ”Aalborgs bedste”  DM vinderholdet er indstillet

 

Møde om fritidspolitikken 19/1 

Idrætsfolkemødet bliver flyttet til maj – orienteringsmøde 9/2 

DFfR Generalforsamling  11.3. Odense

 

 

EM: Vibeke og Kirsten deltager

EM og Alice deltager

EM, Kirsten og Alice

5. Nyt fra husudvalget

Rengørings tilbud

Tømre tilbud

 

Vi afventer rengørings tilbud

Vi ser på tilbud fra Torp og Kjærsgaard & Simonsen og vi beder om at få renovation af altan taget ud af tilbuddet så de 2 tilbud er sammenlignelige.

 

Margrethe

6. Nyhedsbrev

 

Nyhedsbrev erstattes af indkaldelse til generalforsamling

 

7. Generalforsamling

forplejning

 

årsberetning

 

forslag fra bestyrelsen

 

 

 

 

Sidste års kaniner sørger for forplejning.

Vi skal undersøge om der er service og IT udstyr

Bestyrelsen møder kl. 17 så vi kan lave opstilling af borde og tjekke teknikken.

Udvalg har indsendt beretninger

 

Kontingent forhøjelse

Krus – årer – man får første gang, derefter selvbetaling

Vedtægtsændring i forhold til vesteprøve.

Tilmelding af hensyn til forplejning – ingen bliver afvist.

 

 

 

 

Sidste kontingentforhøjelse var i 2017 med 100 kr.

 

 

 

8. bordet rundt

 

Alice: Har snakket med Mette om sportsroning – hun vil indkalde instruktørerne. Alice vil gerne have fællesroning tilbage til onsdag aften.

EM: forespørgsel fra Lise om gamle billeder skal på idrætshistorisk arkiv. EM ser på dem sammen med Lise.

 

9. evt.

 

Vi snakker om teksten om langtursstyrmænds uddannelse

I teksten mangler engagement og lederskab.

 

Send besked til jubilarer om overrækkelse af årsnåle

Vibeke laver udkast til næste møde.