Referat fra Generalforsamling ADR 14.03.2023

Dato: 14. Marts 2023

Dagsorden punkt

Konklusion

1. Valg af dirigent

 

Lisbeth Bilde

2. Valg af referent og stemmetællere3.

 

Referent: Alice Nielsen

Stemmetællere: Lisbeth Grubbe, Anita Vibæk, Helle Hollænder

 

3. Bestyrelsens beretning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else Marie supplerede den alllerede udsendte beretning med følgende:
Det er selvfølgelig med lidt sommerfugle i maven, at jeg står her foran Jer; for generalforsamlingen er jo på sæt og vis en eksamination af den bestyrelse, som I har valgt til at varetage klubbens tarv. Og jeg må helt ærligt indrømme, at jeg aldrig har været fan af eksamen. Men jeg håber på, at vi får en god aften sammen med gensidig respekt for, at vi alle sammen vil det bedste for klubben. Vi har en ambition om, at der i vores klub er plads til forskelligheden; så mon ikke også vi kan finde rum til forskellige perspektiver, forskellige holdninger og så videre?

 

Jeg vil ikke gentage det, jeg har skrevet i beretningen - jeg håber, i enten har læst den eller vil gøre det.

 

Ved sidste generalforsamling havde vi lang debat i forhold til første salen. Konklusionen på debatten var, at bestyrelsens forslag blev delt i:

1.    udvidelse af stuen

2.    Indretning af rummet

Hvis det blev besluttet at udvide stuen, skulle der nedsættes en arbejdsgruppe, som fandt ud af hvordan rummet kan bruges.

 

Udvidelsen af stuen blev vedtaget; men så blev vi overhalet af en krig i Ukraine, og samtidig viste det sig, at huset trænger til en meget grundig renovering af de bærende konstruktioner. En kende pinligt, da vi havde haft en tømrer til at vurdere gulvets beskaffenhed på første salen. 

Så udvidelsen er sat på stand by indtil videre. 

 

Alderen er ligeledes ved at indhente dele af inventaret; husudvalget bruger mange timer og kræfter på vedligeholdet; men det forhindrede ikke to stole og en bænk i at bryde sammen; og der var gået mus i sofaen. Derfor står der nu, som en midlertidig løsning, et andet møblement. Det er ikke en permanent løsning; vi tænker dog, at det køber os tid til at finde det rigtige møblement - og jeg ved, at husudvalget gerne tager mod forslag. 

 

Et andet løfte var, at vi ville tage vores forslag til vedtægtsændring til ny bearbejdelse. Derfor vil vi i år kun skulle tage stilling til, om vi kan lave en ordning for dem, der ikke ønsker/kan tage redningsvesten på i vandet. 

 

Med afskaffelsen af Ronyt lovede vi, at vi ville indkalde vores passive medlemmer til to årlige informationsaftner. Første gang kom der to, og vi havde en rigtig hyggelig aften med masser af fortællinger om livet i klubben. Anden gang var der ingen, der viste interesse. 

 

Det er forsøgt, omend ikke helt lykkedes, at sørge for, at få informeret grundigt om det, der sker i klubben. Vi arbejder fortsat på at finde den rette balance, så ingen druknes i unødvendige informationer; men alle får den nødvendige/ønskelige information. Vi har her brug for lidt hjælp fra jer, hvis nyhedsbreve og nyheder på hjemmesiden ikke bliver læst; kan vi desværre ikke nå ud til jer alle sammen. Det sker jeg får respons på de nyhedsbreve, jeg sender ud, og det sætter jeg umådelig stor pris på - hvad enten responsen positiv eller negativ, er det min måde at bliver klogere på, hvad jeg enten skal fortsætte med eller lave om på.

 

Som en tredje ting har vi fået lavet en “pind” på hjemmesiden “Ro ture”, til brug for fortællinger fra forskellige ro ture. Indtil videre ligger der to fortællinger: en fra kaninlangturen og en fra Dalsland.

 

I 2022 prøvede vi for første gang af deltage i DiFs DM - ambitionerne var store; men virkeligheden blev lidt anderledes set fra rosportsligt perspektiv - dog fik vores toer inrigger en guldmedalje. Lotte, Vibeke og Mette fik medaljer på dagen; og fejringen fortsætter på mandag, hvor de skal hædres sammen alle Aalborgs Bedste. 

Samtidig som DM var der Idrætsmøde; og selv om tidspunktet lige omkring Sankt Hans ikke er optimalt, var der også kræfter til at gøre en god indsats der. 

Tak til jer der hjalp! Det var en fantastisk oplevelse at kunne bede om hjælp, uden at kunne være helt konkret på, hvad det var, der skulle hjælpes med - og så stod der flere og sagde: vi gør det, der kræves. Og det gjorde I!

 

I år afholdes Idrætsmødet i perioden fra den 2-4 maj. Og her har vi forpligtet os på at være tilstede ved ergometerroning den ene af de tre aftner i perioden fra 16-20:30. Ved du allerede nu, at du gerne vil hjælpe - så vil jeg gerne høre det.

 

I forbindelse med DM skal der (efter planen) afholdes coastal-løb lørdag den 24. juni. Så alle der er frigivet til at ro med to årer må lige mærke efter, om ikke vi skal ud at låne nogle coastal-både. Der bliver løb i single, dobbelt og måske firere. Jeg har allerede fået lovning på to firere, hvis det det bliver aktuelt. 

Udover konkurrence roere, kommer vi også til at få brug for hjælp til andre ting, herunder forplejning. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

 

Idrætsmødet, DM og flere andre ting sker i samarbejde med de to andre roklubber på Søsportsvej. Og vi bliver jævnligt spurgt ind til, om ikke vi vil være med til at samarbejde omkring ungdomsroning og talentudvikling. Rent umiddelbart har jeg svært ved at se, at det er en invitation, vi kan sige ja til; men… Sidder der blandt jer, der har tid og lyst til at indgå i et eventuelt ungdomsarbejde? Vi har tidligere haft en levende ungdomsafdeling i ADR, kan vi få det igen? Overvej det hver især, og jeg vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger - både fra jer, der har haft erfaring med, hvad det krævede; og med Jer, der måske kunne have mod på at være med i et afklarende arbejde. 

 

Jeg vil slutte her med ønsket om en god generalforsamling som indledning til en helt ny sæson.

 

Kommentarer: Dejligt med nyhedsbreve

Der spørges til budget for ombygning på 1. sal og hvad vi vil få ud af ombygning. Vi vil få 20m2 mere, men som nævnt blev ombygningen sat på stand-by pga. øgede udgifter.

En anden bemærker at vores lejemål snart udløber og stiller spørgsmål ved om det er relevant at udbygge.

 

4. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

Regnskabet gennemgås.

Spørgsmål til nøgledepositum. Det var muligt at få depositum retur i år, men de fleste valgte at lade dem gå i klubkassen.

Bestyrelsen roses for at afskaffe bestyrelseshonorar og for at skaffe midler til klubben. Else Marie svarer at det jo kun er muligt fordi medlemmerne stiller op når der er opgaver som skal løses.

Regnskabet godkendes.

Bådfondens regnskab gennemgås.

Der spørges til hvorfor der overføres kontingent fra klubben til bådfonden.

Lise svarer at det er vedtægtsbestemt.

Der spørges til hvilken båd der er bestilt for arven – det er en 4’årers inrigger i træ.

 

5. Kasseren orienterer om næste års budget

 

Budget gennemgås og tages til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag

1.Forslag ved.: krus og årer:


1.Afskaffelse af KM krus samt guld og sølvårer
Udgifterne til krus og årer stiger dels fordi indkøbsprisen stiger og især fordi antallet af roere som når 1000 km hvert år øges.
I 2022 er udgiften til krus 7.131 kr. og  udgift til årer 2446 kr -  ialt: 9577 kr.

2. Forslag 2:  (Hvis forslag 1 ikke kan vedtages):
Egen betaling af krus og årer
Roere får henholdsvis krus eller årer første gang de opfylder kriterierne for modtagelse.
Efterfølgende kan krus og årer købes 

2. Forslag om kilometertrøjer

Hanne Ørnbøl foreslår:
“Vi er en del roere, der gerne vil have mulighed for at vælge en trøje i stedet for en åre eller et krus. Der kunne f.eks. laves sådan, at der var trøjer med 500 km, 1000 km, 1500 km, 2000 km og så den, der havde roet mest fik sit kilometertal på sin trøje. 
Kajakklubben køber trøjer til en god pris med kilometer og logo på.

3. Forslag om udvidelse af dagligt rofarvand

Inge Petersen foreslår:
At vores daglige rofarvand kan udvidelses til også at gælde Gjøl. Vi er en del i klubben, der ikke er langturstyrmænd, men er erfarende og ansvarsbeviste styrmænd, som rigtig gerne vil kunne ro en tur til Gjøl uden at skulle have fat i en langturstyrmand. 
Inge overvejer, om der skal være en a- og b- ordning, som den kendes fra outriggerne. Overvejelser om der skal være krav om roerfaring i et antal år; eller roet et vist antal km.

 

4. Forslag til vedtægtsændring §4


Nuværende formulering:
Samtlige medlemmer, der ønsker at ro i klubben, skal hvert år aflægge klubbens svømmeprøve: 500 meter svømning samt iklædning af redningsvest i vandet. 

Ønskes ændret til:
Samtlige medlemmer, der ønsker at ro i klubben, skal hvert år aflægge klubbens svømmeprøve: 500 meter svømning.
De medlemmer, der ønsker at ro uden vest i perioden fra den 1. maj frem til standerstrygning, skal aflægge vesteprøve: iklædning af redningsvest på dybt vand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice motiverer forslaget med at flere og flere gør sig fortjent til km krus eller årer og prisen stiger. Klubben vil gerne bruge pengene til noget som kommer alle medlemmer til gode.

 

Forslaget nedstemmes med overvældende flertal.

Stemmer:

ja 67

nej 11

blanke 3

 

Vedtægter § 10 ændres så der står krus og årer uddeles første gang en roer opfylder kriterierne. Herefter kan et medlem, som opfylder kriterierne, købe krus eller åre

 

Meget debat omkring dette forslag. Skal det sidestilles med krus og årer

eller er det et selvstændig forslag og derfor om første trøje er på klubbens betaling  eller om det er egen betaling for alle.

Bestyrelsen betinger at der er en gruppe som tager sig af bestilling – det er ikke en ekstra opgave bestyrelsen kan påtage sig.

Efter debat vælger forslagsstiller at trække forslaget.

 

Inge motiverer forslaget.

Lene redegør for at bestyrelsen ikke støtter forslaget med begrundelse i risiko for skader.

Der spørges til om man må tage på ture med overnatning i Gjøl hvis forslaget vedtages - svaret er ja da det så er inden for dagligt rofarvand.

Der er flere som argumenterer mod forslaget med begrundelse i at Gjøl Havn er kompliceret at komme ind i og at vejret i området er uforudsigeligt og skifter hurtigt.

 

Der stemmes ved håndsoprækning og forslaget falder.

 

Else Marie begrunder forslaget med at vi nødig vil udelukke medlemmer fra klubben fordi de ikke kan tage redningsvesten på i vandet – de kan jo bare tage vesten på før turen startes, så er sikkerheden i orden.

Der spørges til om det er styrmandens ansvar at kontrollere hvilke roere der har pligt til at bære vest - svaret er at det er eget ansvar.

Mange argumenterer for at det er mest sikkert at have vesten på altid.

 

Forslaget vedtages med overvældende flertal

Der indføres ændring i vedtægten § 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at det årlige kontingent forhøjes med 200 kr. for alle aktive medlemmer.

Det betyder at kontingentsatserne for 2023 og fremover bliver:
Kaninforløb 1800 kr.
Studerende 1600 kr.
Ungdom 1500 kr. til 19 år
Voksne 1800 kr.
Seniorer 1600 kr. fra 65 år
Passive 350 kr. - uændret
Skab 100 kr. - uændret 

Begrundelsen er følgende: 
Svagt faldende medlemstal aldersmæssig og flere af medlemmerne er seniorer.
og
Stigende udgifter til drift og vedligehold af klubhus: forsikring, el og varme, samt nødvendige reparationer af klubhus.

 

 

Kirsten begrunder forslaget med øgede udgifter og vi ønsker ikke at bruge vores opsparing til drift.

 

Der stilles spørgsmål om førtidspensionister kan få nedsat kontingent i lighed med seniorer. Svar: den overvejelse har vi ikke haft.

Der kommenteres på hvorvidt alder for seniorer bør hæves nu hvor folkepensionsalder er hævet.

Svar: Det bør overvejes, men er ikke en del af dette forslag

 

Forslaget vedtages med overvældende flertal

8.Valg af kasserer

 

Kirsten genvælges som kasserer

Revisorer: Mette Mulvad og Jannie Munk genvælges

Suppleant: Anette Danielsen genvælges

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Alice Nielsen (villig til genvalg)
Cathrine Balle Christensen (villig til genvalg)
Lene Rubæk (kan ikke genvælges)
Dorte Hansen (ønsker ikke genvalg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genvælges
Genvælges

Bestyrelsen foreslår Karin Fast og Else Marie Andersen

 

Der spørges til om Lene fortsætter som materialeforvalter – svaret er at Lene fortsætter i materialeudvalget og vil arbejde tæt sammen med Karin.

 

Lene og Dorte takkes for deres arbejde i bestyrelsen.

Der rejses kritik af at der ikke gives afskedsgaver til bestyrelsesmedlemmer. Dette tages til efterretning.

 

 

1.    10. Valg af medlemmer til Bådfonden

Fundats og regelsæt for Aalborg Dame Roklubs Bådfond   
Aalborg Dame Roklubs BÅDFOND er etableret efter vedtagelse af forslag fremsat på klubbens generalforsamling den 11. februar 1997.                      
Bådfonden har til formål at sikre det økonomiske grundlag for, at klubbens bådpark til enhver tid kan holdes i en god stand og af passende størrelse til det aktuelle aktivitetsniveau. Dette sikres gennem en plan for nyanskaffelser/udskiftninger af de forskellige bådtyper og i løbende samarbejde med den til enhver tid siddende bestyrelse. Bådfondens øverste myndighed er Aalborg Dame Roklubs generalforsamling.
Bådfonden administreres af en styrelse på mindst fire personer, hvoraf de to udpeges af klubbens bestyrelse. Disse to fungerer både som medlemmer af fondsstyrelsen og som bindeled til klubbens bestyrelse. Resten vælges af medlemmer på den årlige generalforsamling. Et styrelsesmedlem skal desuden have tilstrækkelig økonomisk indsigt til at kunne føre regnskabet vedrørende bådfondens midler, evt. i samarbejde med klubbens hovedkasserer. Fondsstyrelsen arbejder løbende og målrettet på at skaffe midler til nyanskaffelser af både og ro-materiel gennem henvendelse til mulige sponsorer, fonde, legater og andre kilder til tilskud.

Ifølge fundats og regelsæt skal der vælges 2-3 medlemmer på den årlige generalforsamling.

 

 

Der skal vælges 2-3 medlemmer på generalforsamlingen og 2 udpeges af bestyrelsen.

 

Lise P genopstiller og vælges

Lene Rubæk opstiller og vælges

Lotte Mejlvig Nielsen, opstiller og vælges

 

 

 

 

11.Uddeling af årsnåle, pokaler og Den Gyldne Bundprop

 

Lise P modtager guldårer for 2400 km

Kirsten Schnabel modtager GDR kanin pokalen for 1111 km

Lena Mortensen får overrakt 55-årsnål

GDR pokalen for ekstra ordinær indsats gives til Inge P for hendes indsats i catering gruppen.

Den gyldne bundprop tildeles Kirsten Pedersen for at tage en ny selv udløsende vest med i svømmehal til veste prøve.

12. evt.

Dorte Andreasen giver status på tjek af veste og tilbyder vejledning til de som har privat vest.

Lene Rubæk: Der efterlyses bådmødre

Mette Futtrup: Der er snart start på gig skole og det anbefales interesserede at komme til introaften

Der reklameres for sportsroning

Gitte E: Kanindåb bør måske ændres, da der er få deltagere – Hvordan gør vi det i fremtiden. Forslag modtages af kaninmødre.

Else M opfordrer til at vi alle uploader billede på memberlink.

Grethe T: Mange blev overrasket over ændring af møblement i klubben – der er tidl. fremsendt mail til bestyrelsen

Else Marie takker Grethe for den direkte henvendelse til bestyrelsen så vi kunne komme i dialog omkring det, der undrede. Forklaring på at der er sat midlertidige møbler op blev nævnt i indledning til beretningen. Husudvalget vil gerne modtage forslag til fremtidige møbler.

 

Ane Allermann Lemvigh takker for modtagelsen af kaninholdet 22.

Lise orienterer om at der er L-styrmandskursus i weekenden og at der er 15 som skal overnatte i klubben i den forbindelse.

Mette B opfordrer Havgasserne til at tilmelde sig til sæsonafslutning den 20/3.

Ragnhild spørger hvilken redningsvest hun skal købe – Lone T svarer at der kommer tilbud om veste indkøb.